Kamervragen over zandwinning in IJsselmeer

27 nov 2018 - 21:11

D66 en GroenLinks hebben in de Tweede Kamer vragen gesteld over de zandwinning in het IJsselmeer bij Gaasterland. In een motie, die ook door de ChristenUnie is ondertekend, vragen ze de regering om een overzicht te maken van alle stappen, die zijn genomen om tot het besluit voor zandwinning in het IJsselmeer te komen.

It sanwinningseilan sa as it der neffens Royal Smals utsjen giet - Foto: Byld: promofilm Royal Smals

In de motie wordt ervoor gepleit om zuinig te zijn op de natuur en dan expliciet op beschermde Natura 2000-gebieden. In de plannen voor de zandwinning wordt dertig jaar lang, tot 60 meter diep, zand opgegraven voor de kust van Oudemirdum. Daarbij wordt, volgens de partijen, een belangrijk foerageergebied voor bijzondere en beschermde vogels aangetast.

Zeggenschap ligt bij de provincie

De vergunning voor zandwinning kan de Tweede Kamer niet intrekken, omdat de provincie het in dit geval voor het zeggen heeft. "Wij kunnen alleen controleren of er een zorgvuldige procedure in acht is genomen met het verlenen van de vergunning", schrijft D66. De partij hoopt dat ze met de motie de discussie weer aanzwengelen.

(advertinsje)
(advertinsje)