Waddenfonds investeert miljoenen in Waddengebied

23 nov 2018 - 17:31

Het Waddenfonds investeert 17 miljoen euro in het Waddengebied, voor zes grootschalige projecten. Dat is vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. In totaal worden er voor 30 miljoen euro investeringen gedaan in de Waddenregio.

De projecten richten zich op duurzaamheid, natuur, toerisme, landbouw en energie. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het aangetaste bodemleven in de Waddenzee. Naast onderzoek naar de bodem vindt er ook een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.

Innovatieve projecten

"Wat vooral opvalt is het innovatieve karakter van de projecten en de samenwerking die partijen zoeken om plannen te realiseren", zegt voorzitter van het Waddenfonds Henk Staghouwer. "Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied."

Reade skries - Foto: Jan van der Kam

De zes projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken.

Vissoorten Waddenzee en Lauwersmeer

Een van de projecten is begonnen om de stand van belangrijke vissoorten in de Waddenzee en het Lauwersmeer te herstellen. Daarbij gaat het onder andere om de driedoornige stekelbaars (gasterosteus aculeatus), houting, zeeforel en paling. Een belangrijk onderdeel daarvan is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de Beken in Drenthe.

De Drentse Beken zijn belangrijk als opgroei- en paaiplaatsen voor vissen in het Waddengebied. Om vismigratie makkelijker te maken, worden stuwen achter de zeedijk weggehaald en vispassages en grindbedden aangelegd. Het Waddenfonds geeft het project een subsidie van 3 miljoen euro op een totale investering van 4,6 miljoen euro.

Gedeputeerden Klaas Kielstra, Henk Staghouwer (voorzitter), Cees Loggen - Foto: Waddenfonds

Het Waddenfonds steunt daarnaast het project 'Verbinding rond de Súd Ie' met 4,9 miljoen euro om de regionale economie en leefbaarheid te versterken. In de derde en laatste fase wordt de vaarverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer afgerond met nieuwe bruggen, herstel van cultuurhistorische elementen vispassages. In totaal investeert het Waddenfonds 9,8 miljoen euro in het project.

Bezoekerscentrum Schiermonnikoog

Het derde project dat wordt uitgevoerd in Fryslân is de bouw van bezoekerscentrum Schiermonnikoog. Het centrum gaat 3 miljoen euro kosten, waarvan het Waddenfonds 1,25 miljoen euro bekostigt. Op het eiland kunnen Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV starten met de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum.

In het energieneutrale gebouw komen wisselende exposities over onder andere het Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee. Toeristen en de zakelijke markt kunnen er terecht voor uitstapjes op het eiland.

Foto: Henk Boschma

Andere projecten

De andere projecten krijgen 7,3 miljoen euro van het Waddenfonds. Deze projecten gaan over het herstel van de bodem, energiewinning en het ophogen van grond. Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten zullen de komende vier jaar onderzoek doen naar de bodem van het Wad.

Voor de kust van Texel zal een pilot worden uitgevoerd met de Slow Mill, waarbij uit de golfslag van de zee duurzame energie wordt gewonnen. Een andere innovatie is het project waarbij overtollig slib uit de Eems-Dollard wordt ingezet om landbouwgrond op te hogen.

(advertinsje)
(advertinsje)