Wetterskip Fryslân steekt miljoenen in waterbeheer en duurzame maatregelen

19 nov 2018 - 13:07

Wetterskip Fryslân wil komend jaar bijna 47 miljoen investeren in het waterbeheer en duurzame maatregelen in Fryslân en het Groningse Westerkwartier. Dat staat in de conceptbegroting die het dagelijks bestuur heeft gepresenteerd.

Foto: Omrop Fryslân

Tariefstijging van 1,9 procent

Het Wetterskip investeert 21 miljoen in maatregelen om overstromingen en waterlast tegen te gaan. Het gaat dan met name om het verhogen en versterken van de dijken, oevers en kades. Zo'n 17 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de aan- en afvoer van water, evenals naar renovaties van gemalen en de aanleg van waterbergingen. Zo'n 5 miljoen euro wordt in het verbeteren van de waterkwaliteit geïnvesteerd.

Daarnaast wordt er nog geld gestoken in de aanleg van zonnepanelen bij de waterzuiveringsinstallaties en het verbeteren van de slibverwerkingsinstallaties om de CO2-uitstoot te verminderen. De totale begroting van het Wetterskip over 2019 is 143,5 miljoen euro. De tarieven zullen komend jaar gemiddeld met 1,9 procent stijgen. Het algemeen bestuur van het Wetterskip bespreekt de begroting op 27 november in de commissievergadering, waarna het bestuur op 11 december een definitief besluit neemt.

(advertinsje)
(advertinsje)