Bouwe en weune: gemeente Waadhoeke wordt officieel viertalig

15 nov 2018 - 19:31

Een drietalige website met informatie in het Bilts, Fries en Nederlands. Trouwambtenaren die mensen kunnen trouwen in het Bilts of Stadsfries. Meertalige informatieborden in en buiten het gemeentehuis. De jonge fusiegemeente Waadhoeke heeft de ambitie om met verscheidene praktische maatregels de 'unieke meertaligheid' van Noordwest-Fryslân te behouden én te stimuleren. Donderdagavond praat de gemeenteraad over de eerste nota Taalbeleid. Deze nota wil naast het Fries ook het Bilts en het Stadsfries stimuleren en is daarmee op zichzelf al uniek.

De website van de gemeente Waadhoeke in het Bilts - Foto: Omrop Fryslân

De taalnota is tot stand gekomen in overleg met het taalplatform, waar verscheidene Biltse, Friese en Franeker organisaties deel van uitmaken, zoals het Biltse Aigene, de Afûk en het Genoatskap Foar It Behoud Fan It Franekers. Dat platform blijft bestaan als klankbord en adviesorgaan voor de gemeente.

Ook de jongerenadviesraad heeft nagedacht over het taalbeleid. De jongeren hebben daarbij aangegeven dat ze graag beter Fries taalonderwijs willen. Ook vinden ze dat het Fries, Bilts en Franekers zichtbaarder moet zijn in het straatbeeld.

Eigen taal gebruiken

De gemeente wil met het nieuwe taalbeleid 'vertrouwd, zichtbaar en uitnodigend' zijn. Sprekers van het Fries, Bilts of Stadsfries zijn vaak gewend om zich aan te passen in contacten met anderstaligen. Waadhoeke wil met het nieuwe beleid de inwoners uitnodigen om de eigen taal te gebruiken, ook in de wat meer officiële situaties.

De gemeente is de afgelopen maanden al aan de slag gegaan met het meertalige beleid. Op de homepage van de Waadhoeke is veel informatie ook al in het Bilts beschikbaar. Onder het kopje 'Bouwe en weune' staat bijvoorbeeld informatie over 'bestemmingsplannen, verhuizen, (ver)bouwen, welstand en het kopen van een groenstrook'.

Foto: Omrop Fryslân

De gemeente vraagt van alle medewerkers een passieve beheersing van het Fries. Ambtenaars kunnen onder werktijd een cursus Fries en/of Bilts volgen. De gemeente is zelfs van plan om het Fries, Bilts en Franekers meer in de gemeentelijke communicatie te gebruiken. Om het nieuwe taalbeleid een goede start te geven wil Waadhoeke hier zo'n 18.000 euro extra in investeren. Dat geld komt boven op de subsidies die organisaties als de Afûk, het Bilts Aigene en het Tomkeprojekt nu al krijgen.

Het taalbeleid van Waadhoeke gaat verder als de eigen gemeentelijke organisaties. Er is een voornemen om de middenstand te voorzien van stickers met het opschrift 'Praat jo eigen taal'. Ook wil het taalplatform de horeca prikkelen om 'meertalige menukaarten' te maken.

Erkenning voor Stadsfries

Het is de verwachting dat een grote meerderheid in de gemeenteraad de nieuwe taalnota zal steunen. In de raad zitten verscheidene Biltkerts die zich bij de gemeente hard hebben gemaakt om snel een taalbeleid vast te stellen, zodat de activiteiten voor de Biltse taal ook in de nieuwe gemeente door kunnen gaan. Dat naast het Fries en het Bilts, ook het Stadsfries in de nota wordt meegenomen is nieuw. Het kan niet los worden gezien van de kritiek van het Genoatskap Foar It Behoud Fan It Franekers, dat erg tevreden is over deze erkenning.

Kortgeleden werd in Franeker een eerste 'Dach fan ut Stadsfrys' georganiseerd. De Stadsfriese organisatie denkt na over het ontwikkelen van een grammatica voor de taal om mensen die ook Stadsfries 'skrieve' willen te helpen. Dat wordt gedaan in samenwerking met mensen uit de andere zes steden waar ook Stadsfries wordt gesproken.

(advertinsje)
(advertinsje)