Wetterskip komt met risicokaart klimaatveranderingen Fryslân

13 nov 2018 - 22:22

Een warm voorjaar, extreem droge zomer en zware, plaatselijke buien, die voor wateroverlast zorgen. Het weer wordt steeds extremer en onvoorspelbaarder. Om toch een overzicht te krijgen van hoe het klimaat verandert, heeft Wetterskip Fryslân een oplossing bedacht: een digitale klimaatatlas van de volledige provincie. De klimaatatlas wordt 26 november officieel gepresenteerd, maar in Fryslân Hjoed gaf het Wetterskip vast een voorproefje.

"Wij zijn al sinds 2016 bezig met een overzicht van de wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen in heel Fryslân", vertelt Pietrik Hoornstra, waterambassadeur van Fryslân. "Friese gemeenten hebben digitale testen gedaan, zodat je kunt zien hoe het klimaat er nu en over dertig jaar uitziet. Als je dat combineert, met bijvoorbeeld hoogtekaarten van Fryslân, dan kun je zien welke gebieden op termijn in de problemen zullen komen." Daarnaast hebben studenten van Van Hall Larenstein naar berichtgeving over bijvoorbeeld wateroverlast gekeken, om te kijken of de kaart die is ontwikkeld wel klopt. "Hierdoor is het een hele praktische en unieke kaart geworden."

Landelijke aanpak

De atlas is ontwikkeld naar aanleiding van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan staat dat alle gemeenten in Nederland voor 2019 een dergelijke klimaattest moeten doen. Dit ter voorbereiding op de toekomst en de gevolgen van de klimaatverandering.

Hoornstra: "Het weer wordt steeds extremer, maar in Fryslân is het nog lang niet zo extreem als in de rest van het land. Kijk maar eens naar Brabant. Daar valt soms wel zeventig millimeter regen op één plek. Dat hebben we in Fryslân nog niet gehad, maar dat kunnen we de komende jaren nog wel verwachten."

Stiens onder water

Een van de gebieden waar problemen zijn, is Stiens. In het dorp is op dit moment al veel water. De straten staan snel blank, maar de echte wateroverlast komt nog, volgens Hoornstra. "Op dit moment staat het water tot aan de stoeprand, maar als we niets doen, staat het over dertig jaar in de woonkamer." Volgens Hoornstra komt dit, doordat er in Stiens amper sloten zijn. "Die zijn in de loop der jaren heen dichtgemaakt, zodat er tuintjes op konden groeien. Hierdoor kan het water niet wegkomen en zijn de mensen met de laagste tuinen over een paar jaar de klos."

Maatregelen treffen

Een extra riolering aanleggen, straten vormen die eindigen bij een sloot en de sloten weer open graven, dat zijn de mogelijkheden die Stiens volgens Hoornstra heeft. De klimaatatlas is een echte oplossing voor gemeenten om die plannen te maken. Naast dat Hoornstra waterambassadeur is, werkt ze ook voor de gemeente Leeuwarden. "Met de atlas zien we waar het water naartoe gaat, daarom kunnen we nu al maatregelen nemen om meer wateroverlast te voorkomen", aldus Hoornstra.

Overstroming blijft een gevaar

Hoornstra denkt dat gemeenten met deze atlas zich goed kunnen voorbereiden op wateroverlast, hittestress en droogte. "Maar overstroming is een ander verhaal. Uit de laatste cijfers blijkt, dat de Nederlandse zeespiegel in 2100 met één tot twee meter stijgt als de aarde twee graden opwarmt. Hier moeten we eigenlijk nu al maatregelen voor treffen."

De klimaatatlas is nog niet online. Op 26 november wordt hij officieel gepresenteerd bij het klimaatevenement 'oer de grinzen' in de Harmonie in Leeuwarden.

(advertinsje)
(advertinsje)