Provincie zet kaders uit voor cultuurbeleid van de toekomst

09 nov 2018 - 19:49

De Provincie Fryslân wil in haar cultuurbeleid in de toekomst inzetten op vier onderdelen: kunst, erfgoed, taal en programmalijnen. Dit staat in de nieuwe notitie 'Kultuer oan 'e Kime'. Hierin staan de doelen, voorwaarden en toetsingscriteria voor het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2021. In de hedendaagse situatie zijn er geen duidelijke criteria om te bepalen welke instelling meerdere jaren een subsidie krijgt.

Foto: Provinsje Fryslân

Op basis van alle ontwikkelingen, de resultaten van LF2018 en de inbreng vanuit het veld maakt de provincie een ontwerp voor de nieuwe uitvoeringsstructuur. Dit bestaat dus uit vier onderdelen: kunst, erfgoed, taal en programmalijnen. In het onderdeel kunst kiest de provincie voor popcultuur en (locatie)theater, omdat deze zeer sterk zijn in Fryslân. In het onderdeel erfgoed wil de provincie musea, archieven en erfgoed onder één noemer vatten.

Taal en meertaligheid

Taal wordt door de provincie bestempeld als een ambitieonderdeel. Het is de bedoeling om taal en meertaligheid als inspiratiebron voor kunst en cultuur verder te stimuleren. Lân fan Taal wordt als voorbeeld daarvan genoemd.

(Advertentie)
(Advertentie)