Cultuursubsidie voor theater op school op Piter Jelles YnSicht

06 nov 2018 - 16:40

De school YnSicht van scholengemeenschap Piter Jelles heeft subsidie gekregen voor beter kunstonderwijs op school. YnSicht werkt met theatergezelschap Tryater en met adviesorganisatie Keunstwurk aan een speciaal lesprogramma over het maken van theater op school.

Piter Jelles YnSicht - Foto: Google Street View

Kinderen leren hoe ze zelf een voorstelling kunnen maken. Het gaat dan niet alleen om acteren, maar ook om regisseren, het maken van het decor en kostuums, en de productie en publiciteit.

Beide partijen noemen de samenwerking bijzonder. Het zijn niet alleen de schoolkinderen die leren van de mensen van Tryater. Het theatergezelschap leert de doelgroep jongeren beter kennen en kan zijn educatieve aanbod daardoor beter afstemmen op die doelgroep.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft er subsidie voor gegeven binnen de regeling 'Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs'. Het is voor het eerst dat een school in Fryslân zo'n subsidiebedrag krijgt.

(advertinsje)
(advertinsje)