Liander maakt stroomnet klaar voor de toekomst

29 okt 2018 - 17:29

Netbeheerder Liander maakt het stroomnet in de provincie klaar voor de toekomst. Er wordt hard gewerkt aan een groot investeringsplan. Met de komst van alle zonneparken en andere initiatieven op het gebied van duurzame energie moet het net worden aangepakt.

Beperkingen voor plannen

Het gaat dan voornamelijk om de oudere woonwijken in de provincie. Woningbouwcorporaties die daar willen verduurzamen, door daken vol te leggen met zonnepanelen, lopen tegen beperkingen aan. Zo moet er eerst goed worden gekeken of het stroomnet de levering van elektriciteit wel aankan. Op plekken waar dat niet mogelijk is, wordt het niet aangepast. Dat kost veel tijd, al snel een aantal maanden.

Plannen uitstellen omdat het stroomnet het niet aankan

Bij Thús Wonen in Dokkum bestaan grote plannen voor het energiezuinig maken van woningen. De bedoeling is dat er op zo'n vijfduizend woningen zonnepanelen komen te liggen. Er is goed overleg met netbeheerder Liander, zegt Wim de Vries van Liander: "We hebben veel overleg. Dat moet ook wel. We moeten dit soort zaken goed op elkaar afstemmen." Toch moeten ze in een aantal gebieden de plannen uitstellen: "Dat klopt, er is een aantal gebieden waar we moeten wachten. Gelukkig kunnen we dan op andere locaties wel verder gaan."

Stroomnet moet worden aangepast aan de nieuwe tijd

Het stroomnet moet de komende jaren worden aangepast, zegt relatiemanager Oeds Kuipers van Liander: "Het stroomnet zoals dat in steden ligt, is ingericht op het leveren van stroom aan woningen. Dat wordt met de komst van zonnepanelen anders. Mensen leveren op dagen met veel zon veel terug aan het net." En dus wordt het tijd voor investeringen: "Er zijn zo veel plannen in de provincie. Op dit moment zijn we bezig met het bundelen van initiatieven en het schrijven van een investeringsplan. Dan kunnen we het stroomnet volledig beschikbaar maken voor het leveren en innemen van stroom."

Bovendien, zo zegt Kuipers, staan we nog maar aan het begin van veel ontwikkelingen. Het net moet er klaar voor zijn: "Ja zeker, want als iedereen van het gas af moet, heeft dat consequenties. Er komen ook andere vraagstukken, bijvoorbeeld over de opslag van elektriciteit. Dat maakt de toekomst voor mij zeer interessant."

(advertinsje)
(advertinsje)