Woningcorporatie: "Laat tegengeluid horen over huisvesting arbeidsmigranten"

26 okt 2018 - 12:54

Woningcorporatie Wonen Noord West Friesland roept alle dorpsbelangen in de gemeente Waadhoeke op om naar de inspraakbijeenkomst te komen over de huisvesting voor arbeidsmigranten. Op woensdag 31 oktober is er in het gemeentehuis in Franeker een bijeenkomst over de notitie 'Beleidsontwikkeling voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke'.

Foto: Omrop Fryslân

Deze notitie is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep, met onder andere dorpsbelang Easterbierrum en dorpsbelang Seisbierrum-Pitersbierrum, vakbonden, de gemeente en woningcorporatie Noord West Friesland. Doel is om de problematiek van het verhuren van kamers aan arbeidsmigranten zo breed mogelijk aan te pakken.

Tegengeluid laten horen

Woningcorporatie Wonen Noord West Friesland heeft nu een brief gestuurd aan alle dorpsbelangen in de gemeente. Daarin schrijft de woningcorporatie het volgende: "Het idee van de werkgroep is dat heel veel dorpen zich nog niet realiseren wat de impact kan zijn van de toename van kamergewijze verhuur aan arbeidsmigranten in hun dorpen. Toch is dit het moment om een tegengeluid te laten horen."

Aan de bel trekken

Dorpsbelang Easterbierrum trok in het voorjaar al aan de bel, omdat ze van mening zijn dat de verhuur van kamers "de sociale structuur (leefbaarheid) ontwrichtte". Naar aanleiding van dat bericht is de brede werkgroep opgericht.

Willem Seepma van woningcorporatie Wonen Noord West Friesland

Wenningkorporaasje: "Lit tsjinlûd hearre oer húsfesting arbeidsmigranten"

(Advertentie)
(Advertentie)