Wetterskip evalueert zomerdroogte: maatregelen waren hard nodig

22 okt 2018 - 20:12

Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen droge zomer veel maatregelen moeten nemen om de schade aan de natuur te beperken. De grootste uitdaging was om genoeg water naar de polders en natuurgebieden te krijgen.

Foto: Omrop Fryslân

In de gebieden die hoger liggen, zakt het water naar de droge ondergrond. Daardoor kwamen sloten droog te staan. Door verdamping en besproeiing, raakten de sloten nog leger.

Het verhogen van de waterstanden en een tijdelijk beregeningsverbod kon de situatie verbeteren. Door water van het IJsselmeer binnen te laten, kon het waterpeil in de Friese boezen ook op peil worden gehouden.

Het Wetterskip heeft tevens extra controles gedaan bij kades op waterkwaliteit. Op een aantal plaatsen waren kades gescheurd door de droogte. De waterkwaliteit bleef redelijk tot goed, op een paar incidentele grote hoeveelheden blauwalg en E-colibacterie na.

Er moesten ook maatregelen worden genomen om het zouter worden van het binnenwater tegen te gaan. De Tsjerk Hiddessluizen werden minder bediend.

Het dagelijks bestuur van het Wetterskip wil onderzoeken of in de toekomst de beregening meer op maat kan worden geregeld voor een gebied.. Ook andere zaken worden bekeken om het in de toekomst beter te regelen in tijden van droogte.

Trefwoorden: 
droogte Wetterskip Fryslân
(Advertentie)
(Advertentie)