"Gemeentelijke herindelingen slecht voor Friese taalbeleid"

19 okt 2018 - 12:01

Gemeentelijke herindelingen pakken slecht uit voor het Friese taalbeleid. Dat beleid wordt eerder zwakker dan sterker, blijkt uit onderzoek dat het Rijksadviesorgaan voor de Friese taal Dingtiid, heeft laten uitvoeren. De provincie had om het onderzoek gevraagd.

Foto: Omrop Fryslân

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft de uitkomsten donderdag in ontvangst genomen. Het onderzoek richtte zich op de fusies van de nieuwe gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke en de aanstaande fusie van Noardeast-Fryslân. De onderzoekers concluderen dat herindelingen vaak leiden tot compromissen en in sommige gevallen tot achteruitgang op het gebied van het Friese taalbeleid.

Aanbevelingen

Dingtiid doet meerdere aanbevelingen. Zo moeten er structurele financiële middelen komen voor de uitvoering van het taalbeleid en moet de positie van taalambtenaren duidelijker worden neergezet. Dingtiid zal naar aanleiding van het rapport een rondetafelgesprek organiseren voor de betrokken gemeenten. Dat moet leiden tot een officieel advies van het Rijksadviesorgaan.

Het rapport: 'De rol van het Fries bij gemeentelijke herindelingen in Fryslân is hier te lezen (pdf, opent een nieuw venster).

(Advertentie)
(Advertentie)