Steun raad Smallingerland geeft bewoners Geelgorsstraat in Drachten moed

17 okt 2018 - 20:31

De steun van de gemeenteraad van Smallingerland geeft bewoners van 34 karakteristieke arbeiderswoningen in de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten weer nieuwe moed. Woningcoörporatie Accolade wil de verouderde woningen slopen en vervangen door 41 volledig duurzame nieuwbouwwoningen, maar een groot deel van de bewoners is het daar niet mee eens. Zij worden nu moreel gesteund door de politiek van Smallingerland.

De flagge koe hjoed út yn de Gielfinkstrjitte - Foto: Omrop Fryslân

"Als 31 raadsleden allemaal vinden dat de huizen moeten blijven staan, kan Accolade niet anders dan renoveren", zegt Rienk Wynstra, een van de actieleiders van de Geelgorsstraat. Wynstra heeft woensdag de vlag uitgehangen en heeft er na de raadsbijeenkomst ook 'een borreltje op gedronken'. Accolade gaat opnieuw in gesprek met de gemeente Smallingerland en met alle huurders van de 34 woningen, vertelt Rein Swart. "De mening van de bewoners is voor ons zeer belangrijk, want het gaat om hun thuis."

Volgens de regels kan Accolade de sloopplannen alleen doorzetten als 70 procent van de huurders hiermee akkoord gaat. Tot nu toe hebben alleen de huurders van vier huizen met de sloop ingestemd. Een van hen is Pytsje Booy. "Van de voorkant ziet het er misschien wel aardig uit, maar de huizen zijn niet meer van deze tijd", zegt zij. "Ik ben daarom voor sloop, maar ik weet dat de meesten daar anders over denken."

Directeur Rein Swart van Accolade

Mevrouw Pultrum woont al 'meer dan 80 jaar' in de wijk en zou niet meer willen verhuizen. "De mensen in deze buurt passen op elkaar. Als bij iemand de gordijnen een paar dagen dicht zijn, dan kijken we altijd even wat er is. Hier zal niemand een aantal weken dood in huis liggen." Mevrouw Pultrum wil haar buurtgenoten oproepen om voet bij stuk te houden bij de persoonlijke gesprekken die Accolade met alle bewoners zal voeren. "Nu de raad achter ons staat, moeten we ons principieel opstellen. Wie zwicht voor de druk van Accolade is een flapdrol."

Saakje Pultrum woont al heel lang in de Geelgorsstraat

Directeur Swart van Accolade legt uit dat hij de opdracht heeft om zoveel mogelijk huurwoningen duurzaam te maken en ook van het gas af te helpen. Bij de 34 woningwetwoningen van begin vorige eeuw wordt dat wel een zeer kostbare operatie. Als een grote meerderheid van de bewoners tegen de sloop is, moet Accolade opnieuw op zoek naar mogelijke alternatieven, maar renovatie heeft eigenlijk niet zijn voorkeur. "Maar op dit moment sluit ik niets uit", zegt Swart. "We zullen de tijd nemen voor een zorgvuldige procedure. De huizen staan er al honderd jaar, het komt nu niet aan op één of twee maanden."

Luister naar de bewoners van de Geelgorsstraat

Een deel van de bewoners is ook erg blij met hun huis, vanwege de diepe tuin aan de achterkant, destijds aangelegd voor het verbouwen van aardappelen en groente. Tseard de Haan gebruikt die tuin voor het houden van honderd duiven. "Ook dat hoort bij een volksbuurt", vindt De Haan. Als De Haan bij sloop en nieuwbouw grond moet inleveren, kan hij niet meer zoveel duiven houden. "Dat zou jammer zijn, want er zit tientallen jaren werk in." De Haan is, net als veel buurtgenoten, van mening dat renovatie de beste oplossing is. "Ook oudere huizen kun je best duurzaam maken. Als het moet, leg ik zelf zonnepanelen op het dak."

(advertinsje)
(advertinsje)