Zandzakken op Amelander strand moeten oude boorput beschermen

17 okt 2018 - 15:00

Om de oude boorput van de NAM bij paal drie aan de westkant van Ameland liggen sinds begin vorige week grote zandzakken. Die zakken moeten de boorput beschermen tegen de komende stormen.

Foto: Jeanet de Jong

De grondplaat van de oude boorput ligt sinds de januaristormen van dit jaar met één hoek bijna op het strand. Opdrachtgever voor de plaatsing is de NAM. Daarvoor is overleg geweest met Rijkswaterstaat. De 'big bags' met zand zijn een tijdelijke oplossing, zegt de NAM.

Binnenkort wordt die nog aangepast en sterker gemaakt. Zo wordt de bovenkant van de grote zakken met zand dichtgemaakt.

De boorput ten noorden van Hollum is in de jaren '60 aangelegd. Er is geboord, en gas gevonden, maar de put is nooit in productie genomen, omdat het niet uit kon. Sinds die tijd ligt er een grote grondplaat in de duinen, met een twee meter hoog hek eromheen.

Foto: Persbureau Ameland

Zorgen zijn er over de boorvloeistof die destijds is gebruikt. Een deel daarvan is in de duinen achtergebleven en onder het zand geschoven. De NAM zegt echter dat die plek niet wordt bedreigd door de zee.

De sanering van de oude boorput staat al een poos op de rol. De NAM heeft de verplichting om de oude locatie terug te brengen in oorspronkelijke staat. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Met het plaatsen van de zandzakken loopt de NAM daar op vooruit. Duidelijk is wel dat het weghalen van de boorlocatie niet meer voor het stormseizoen gaat gebeuren.

(Advertentie)
(Advertentie)