Wetterskip Fryslân dreigt watereisen niet op tijd te halen

17 okt 2018 - 07:10

Wetterskip Fryslân dreigt Europese eisen over schoner water niet tijdig te halen. In 2021 moet het waterschap veel werk verzetten in het kader van de 'Kaderrichtlijn Water'. Als de eisen niet worden gehaald, kan er een boete opgelegd worden. Een en ander heeft te maken met de grote bedragen aan Europese subsidies die Wetterskip Fryslân heeft gekregen voor werk. En dat geld moet je op tijd opmaken. Het waterschap schrijft dat in een risicoparagraaf in een onlangs gepubliceerde voortgangsreportage.

In sleat by Toppenhuzen - Foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft tot nog toe vooral sloten en vaarten natuurvriendelijker gemaakt waar ze zelf baas over zijn. Nu ze toe zijn aan de kleinere sloten en vaarten moet het waterschap veel vaker in overleg met vooral boeren. Maar grondeigenaren zoals boeren zitten daar lang niet altijd op te wachten. Daardoor neemt het overleg over deze zaken veel tijd in beslag.

Gedwongen medewerking

Grondruil is lang niet altijd mogelijk omdat het om relatief kleine stukken grond gaat. Maar er zijn ook andere manieren waarop het waterschap grondeigenaren tegemoet komt. Slechts in een klein aantal gevallen heeft Wetterskip Fryslân grondeigenaren gedwongen om mee te werken. Maar zo ver wil dagelijks bestuurslid Marian Jager het liever niet laten komen.

Marian Jager van Wetterskip Fryslân

(advertinsje)
(advertinsje)