Terugblikken op de eerste weken van Tienerschool Sneek

19 sep 2018 - 21:08

Buikpijn, nadenken, slecht slapen. Naar de brugklas gaan is voor ieder kind een spannende tijd, maar voor sommige kinderen is die stap -van de basisschool naar het voortgezet onderwijs- te groot. De Tienerschool biedt een alternatief op het reguliere onderwijs en dat wordt steeds populairder. Dit jaar is het aantal tienerscholen in Nederland van zes naar twaalf verdubbeld. De eerste tienerschool van Fryslân staat in Sneek en is begin deze maand geopend.

Tienerschool

De Tienerschool is bedoeld voor kinderen van tien tot veertien jaar. De laatste twee jaren van de basisschool en de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs vormen op die school een nieuwe leerroute. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld niet les van verschillende docenten, maar van een coach de hen in alle ontwikkelingen volgt. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zitten bij elkaar. Niveaus als vmbo of havo bestaan niet. De kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en dat niveau kan verschillen, dat hangt van het vakgebied af.

Het RSG Magister Alvinus, Stichting Odyssee en de Stichting Nieuw Onderwijs zijn aan de droom begonnen om in Sneek een tienerschool te starten. De school werkt volgens een ontwikkelingscirkel waarin vijf werelden centraal staan: de creatieve, de wetenschappelijke, de communicatieve, de persoonlijke en de maatschappelijke wereld. Het uitgangspunt is dat de kinderen mogen zijn wie ze zijn. In de levensfase waar ze in zitten, gebeurt er veel en de Tienerschool past zich aan die fase aan. De leerlingen mogen op school experimenteren en worden actief begeleid als ze keuzes moeten maken.

Na het tweede jaar moeten de leerlingen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De Tienerschool in Sneek heeft nog geen mogelijkheid om de leerlingen aan een diploma te helpen. De vraag is of de kinderen na de tweede klas goed voorbereid zijn op de middelbare school. Directeur Tinie Sterenborg ziet het ook als een grote stap, maar het is allemaal in ontwikkeling. Met het RSG Magister Alvinus wordt aan die overgang gewerkt, maar ook aan de leerlingen zelf wordt gevraagd wat ze na het tweede jaar willen doen, zodat er doelen gesteld kunnen worden om dat te bereiken.

Johanna Brinkman - Foto: Omrop Fryslân

Een weg vinden

De Tienerschool Sneek is nog maar net begonnen, dus is het voor zowel de kinderen als de docenten uitzoeken en proberen, zegt directeur Tinie Sterenborg. Ze willen als school goed contact hebben en houden met de leerlingen en hun ouders. In oktober staan de eerste oudergesprekken op het programma om te evalueren hoe het gaat en hoe de kinderen op de lessen reageren. De 12-jarige Rixt Loopstra is in elk geval enthousiast. Haar moeder kwam met het idee, omdat Rixt zenuwachtig kan worden van huiswerk. Het geeft veel druk. Door naar de Tienerschool te gaan, waar ze geen huiswerk meekrijgt, kunnen kinderen zoals Rixt zich meer op hun eigen ontwikkeling en het persoonlijke leertraject richten.

As ik veel huiswerk meekrijg, wordt ik daar verdrietig van. Hier krijg ik dat niet.

Rixt Loopstra

Regulier onderwijs

In het reguliere onderwijs is het bekend dat de overgang naar het voortgezet onderwijs te groot kan worden gevonden. Ongeveer twee jaar geleden is de projectgroep Over de Brug opgericht door verschillende scholen, van zowel het basis- als middelbare onderwijs in Leeuwarden. Samen is er gekeken naar hoe die overgang veranderd kan worden. Dit heeft in een werkboek geresulteerd. In de laatste twee maanden van de basisschool werken kinderen die naar CSG Comenius gaan uit dit boekje, om te leren hoe ze met een agenda moeten omgaan en huiswerk moeten plannen. Vanaf dit schooljaar werken leerlingen op de middelbare school ook met een werkboek. Naast uitstroom naar het Comenius gaan andere leerlingen van de Tienerschool naar Piter Jelles. CSG Comenius en CVO Noord-Nederland (de overkoepelende organisatie voor christelijk onderwijs) zijn benieuwd hoe de Tienerschool zich gaat ontwikkelen. Ze vinden het een goed initiatief voor kinderen die er behoefte aan hebben, maar hebben voorlopig geen plannen voor een eigen tienerschool.

Meer info over de tienerschool in Sneek is te vinden op www.tienerschoolsneek.nl.

(advertinsje)
(advertinsje)