Kritiek van Crone, werkgevers en boeren op troonrede

18 sep 2018 - 21:48

Naast waardering waren er dinsdag in Den Haag ook kritische reacties op de troonrede. Die kritiek kwam onder andere van de burgemeester van Leeuwarden, werkgeversorganisatie VNO-NCW en boerenorganisatie LTO.

Ferd Crone

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden is niet tevreden. Leeuwarden heeft oplopende tekorten vanwege het sociaal domein. "We hebben veel extra taken gekregen: jeugdzorg, ouderenzorg, werkloosheid. Daar krijgen we niet voldoende geld voor." De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het Rijk gemeenten, die door het sociaal domein geldpijn hebben, tegemoet moet komen.

Er staat nog steeds een enorme roze olifant op tafel: wie gaat dat betalen?

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden

Crone maakt zich ook zorgen over de ambitie om de woningvoorraad duurzamer te maken. "Het kabinet heeft die plannen over Prinsjesdag heen getild, maar er staat nog steeds een enorme roze olifant op tafel: wie gaat dat betalen?" Crone is er niet gerust op. Wel staat voor de burgemeester vast dat de gemeenten deze monsterlijke opgave niet zelf kunnen bekostigen.

VNO-NCW: meer investeren

Werkgeversvoorzitter Hans de Boer van VNO-NCW vindt dat het kabinet wel wat meer mag investeren nu het economisch zo goed gaat. Vooral in de infrastructuur en het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd "om te voorkomen dat Nederland vastloopt".

De Boer staat vierkant achter het pleidooi van de provincie Fryslân voor een snelle trein van Leeuwarden naar Den Haag. Die treinreis duurt nu nog ongeveer twee uur en veertig minuten. Gedeputeerde Johannes Kramer wil daar graag een uur en een kwartier van maken.

De troonrede is net als de zomer: mooi maar te droog.

Voorzitter Marc Calon van de LTO

LTO teleurgesteld

Voorzitter Marc Calon van boerenorganisatie LTO is teleurgesteld over de troonrede, ook al wordt de landbouw een paar keer genoemd. "De troonrede is net als de zomer: mooi maar te droog", zegt de boerenvoorman. Calon vraagt het kabinet al een tijd om onderzoeksgeld om de akkerbouw en melkveehouderij duurzamer te maken. Die steun is hard nodig, maar niet toegezegd.

Het kabinet komt wel met geld voor een fonds dat jonge boeren zal helpen bij het overnemen van bedrijven. Belangrijk voor de sector, maar dat het fonds er komt was al langer bekend.

(Advertentie)
(Advertentie)