Geert fileart #8: Terug- en vooruitkijken

17 sep 2018 - 22:29

Geert van Tuinen is kaatsverslaggever, kaatsliefhebber en kaatscriticus. In de serie 'Geert fileart' is niemand veilig. Een paar keer per kaatsseizoen neemt hij de kaatsers, de bestuurders of coaches op de hak. Geert analyseert, bekritiseert en fileert de kaatswereld. Dus pas op!

Foto: Omrop Fryslân, Oane Hoekstra

"Het kaatsseizoen van 2018 zit erop. Tijd om even terug en vooruit te kijken.

Het seizoen werd zowel bij de mannen als bij de vrouwen gedomineerd door één partuur. Bij de mannen was dat uiteraard het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Achttien keer stonden zij in de finale en dertien keer ging de krans om de nek van deze drie kaatsers. Het is dan ook geen wonder dat zij het klassement domineren.

Triemstra kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus, door in directe confrontatie op de Aldehoupartij zijn maat Steenstra om de premie te verslaan. Triemstra pakt daarmee al voor de zevende keer in zijn carrière het klassement. Dit jaar met 58 punten. Een geweldig moyenne. Hij onderstreept daarmee de klasse-kaatser die hij is.

Triemstra heeft lichamelijke problemen, maar goede medicijnen en een optimale levenswijze zorgden ervoor dat de 35-jarige kaatser uit Sint Jacobiparochie dit jaar topfit was. Taeke (nu 738 punten) is nog altijd een genot om naar te kijken en let op: hij wordt de nieuwe nummer drie in het klassement van alle tijden. Sake Saakstra (770 punten) en Wybren van Wieren (785 punten) weten dat zij worden ingehaald door deze topper. Want zo lang kaatst Taeke echt nog wel door. Nog 47, of liever nog: 48 punten te gaan. Het kan binnen een seizoen worden gehaald.

Voor Steenstra, vorig jaar nog gedeeld klassementsleider, waren de druiven wat zuur. Het verlies op de Aldehoupartij was toch wel een tikje. Er optimaal zijn als het erom gaat is normaal gesproken een kwaliteit van Tjisse, maar dit jaar was dat twee keer niet het geval: in de finale van de PC en tijdens de pot om de premie op de Aldehoupartij. Dure missertjes in een verder geweldig seizoen voor de rising star uit Bitgummole. Hij is het boegbeeld van de toekomst, maar moest dit seizoen toch nog even buigen voor Koning Triemstra.

Gert-Anne van der Bos besloot een roerig seizoen toch nog met een derde plaats en dat betekent al voor de tiende keer in zijn kaatscarrière op een rij een plaats in de top drie. Dat is niet misselijk. De opslager heeft in de 'pikorde' een veer moeten laten, maar schikt zich in zijn rol en is met zulke maten natuurlijk bijna verzekerd van succes, al moet er wel bij worden gezegd dat Gert-Anne in de tweede helft van het seizoen constanter begon te worden. Het blijft voor mij wel de vraag hoe lang Van der Bos die onderdanige rol blijft spelen. Maar voorlopig blijven de drie bij elkaar (succes is als balsem voor lijf, geest en portemonnee) en de concurrentie moet er maar tegenaan.

Die concurrentie moet dan waarschijnlijk komen van Hans Wassenaar. Ook dit seizoen heeft hij zijn ambities ('de oranje shirts moeten eraf worden gekaatst') niet echt kunnen waarmaken. Met Enno Kingma en Renze Hiemstra zijn er te weinig overwinningen (vier) gehaald om van een succesvol seizoen te spreken. Hans Wassenaar moet volgend jaar meer doen dan dit jaar, anders krijgt hij het predicaat 'eeuwig talent', al is dat voor een kaatser met het klavertje vier in zijn bezit natuurlijk niet een heel terechte kwalificatie. Maar hij weet zelf ook dat het dit seizoen te slecht was. Met Marten Bergsma als nieuwe opslager is er zeker hoop op betere tijden. Laat het maar zien jongens.

Bij de vrouwen was het allemaal nog magerder dan bij de mannen. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnja en Manon Scheepstra waren by far de beste. Al deden de zussen Sijbrandij en Marrit Zeinstra nog zo hun best, zij moesten uiteindelijk duidelijk de meerdere erkennen in de concurrenten. Scheepstra is de klassementswinnares met 65 punten. Een sieraad voor het vrouwenkaatsen, dat zeer mager is.

Twee topparturen, dan een tijd niets en dan de rest. Zorgelijk! Wiljo Sijbrandij stopt ermee; zij kiest voor de maatschappelijke carrière. Zij zal moeten leven met het idee dat zij nooit de PC had kunnen winnen. Ik heb het idee dat zoiets bij Wiljo wel gaat lukken, al blijft het jammer voor een kaatser van haar klasse. Maar je krijgt ook in de kaatssport nu eenmaal lang niet altijd waar je op hoopt. Vraag dat bijvoorbeeld maar eens aan Gerben Okkinga.

Als je de hoogtepunten een beetje bekijkt, zou je het gevoel kunnen krijgen dat het met het kaatsen geweldig gaat. Maar niets is minder waar. Zoals gezegd: de top is zowel bij de mannen als bij de vrouwen te klein in omvang, de publieke belangstelling neemt nog altijd af en de beleving is soms ver te zoeken. Het was bepaald niet altijd een pretje op de kaatsvelden. Bovendien lijkt de solidariteit onder verenigingen richting de KNKB af te nemen. Leden worden veranderd in donateurs, zodat er geen afdracht aan de kaatsbond hoeft plaats te vinden. Tja, dat is de dood in de pot natuurlijk.

Er moeten maatregelen komen en snel ook. Ik hoop dat de bestuurders en directie van de KNKB dat inmiddels doorhebben. Het is bijna te laat. Actie in de tent!

Meer elan. Denk open en handel daarnaar. Niet te bang zijn om door te pakken. Neem het lijstje van de groep-Johan Okkinga erbij en je hebt al een aantal zaken die voor verbetering gaan zorgen. Invoeren die handel!

En ik weet dat de ranking bij de KNKB-jongens en -meisjes heilig is, maar die moet op de schop. Individuele kaatsers krijgen door het partuur-puntensysteem veel te weinig kansen om zich ook op het hoogste niveau te ontwikkelen. Dus pleit ik er nogmaals voor om die ranking van tafel te halen. Weg ermee en de plannen van groep-Okkinga oppakken. Die hebben ook wel namen van onafhankelijke, kundige TC-leden op papier. Mogen ze bij de KNKB zeker wel gebruiken. Dan worden de kaatsers niet meer aangestuurd door een computer, maar door mensen. Dat past veel beter bij deze kleine sport.

En over gebruiken gesproken: als je nu mannen als Okkinga, Brandsma, Bleeker en Vlietstra en kundige TC-leden wilt gebruiken in de toekomst: gebruik ze dan goed. En zet ze niet weg in het logge, stroperige (commissie)systeem dat KNKB heet. Dan gaan ze weg. Geef ze de ruimte. Geef ze verantwoordelijkheid. We hebben ze meer dan nodig.

Bij LKC Sonnenborgh zit nu een aantal ambitieuze jonge bestuurders. Onder leiding van voorzitter Karel Nijman bruisen die mannen van de energie. De Aldehoupartij moet terug naar de zondag, vinden zij. En dat vind ik ook. De LKC-mannen denken dat zoiets ook gaat gebeuren, maar in de voorlopige agenda staat de partij op zaterdag. Let op, mannen van LKC!

In die agenda staan ook weer bedenkelijke door-elkaar-partijen. Ook dat moet anders, want dan bied je ook de aankomende talenten succeservaringen. Kijk maar naar de laatste twee partijen van dit seizoen. Het is zeer belangrijk om die jonge kaatsers erbij te houden. En in combinatie met de nieuwe juniorencompetitie zou dat weleens heel goed kunnen uitpakken. En o ja: wie op niveau wil kaatsen, heeft ook verplichtingen. Dus de vrijblijvendheid moet er ook even uit. "Logisch", zou Johan Cruijff zeggen.

Ik ben benieuwd hoe slagvaardig de KNKB-bestuurders en -directeur (tot nu toe nogal 'flets' de eerste negen maanden) de komende maanden zal zijn. We gaan ze volgen en ook in de wintermaanden, als het nodig is, onder het vergrootglas leggen van Geert fileart."

Trefwoorden: 
kaatsen Geert fileert
(advertinsje)
(advertinsje)