Reorganisatie bij Fryske Akademy: "We zakken door het ijs"

14 sep 2018 - 15:31

De Fryske Akademy moet flink reorganiseren. Dat was de boodschap van interim-bestuurder Willem Smink vrijdag op de Akademydag. Er moet een kleinere vaste staf komen, minder overhead en meer flexibele inzet van personeel. "Als we zo doorgaan dan zakt de Fryske Akademy over een aantal jaren door het ijs. Dus we moeten echt aan de slag om een oplossing te vinden."

It moar oars by de Fryske Akademy

Gedwongen bezuinigingen

De omvang van de ondersteunende staf en de positie van het managementteam zijn de belangrijkste discussiepunten. Bij de Fryske Akademy zijn nu nog 30 fte's vast en 10 fte's flexibel. De begroting van het wetenschappelijk instituut is 3,5 miljoen euro per jaar, maar de Akademy komt ieder jaar 3,5 tot 4 ton tekort. Er moeten naar verwachting 5 tot 6 fte's uit. Smink sluit gedwongen ontslagen niet uit.

"De financiële situatie bij de Fryske Akademy is slecht", geeft de interim-bestuurder toe. "Binnen een paar jaar zakken we door het ijs als het zo doorgaat, dus er moet echt een reorganisatie doorgevoerd worden om met minder kosten ons wetenschappelijk werk te doen."

Flinke impact

De reorganisatie heeft een flinke impact op de medewerkers. Smink: "Er is een groot besef bij het personeel dat er wat moet gebeuren. We moeten echt aan de slag om een oplossing te vinden."

Smink doet dan ook een oproep aan de provincie en het rijk om extra financiële steun. "De rol van de Friese taal, meertaligheid en de regionale geschiedenis is erg belangrijk voor Friesland. Daar hoort een goede wetenschappelijke academie bij."

Er is een groot besef bij het personeel dat er wat moet gebeuren.

Interim-bestuurder Willem Smink

Focus

De focus blijft liggen op deze drie pijlers. Daarop wordt niet bezuinigd, belooft Smink. "Er is niemand in ons land die dat voor Friesland doet. Sterker nog: de afgelopen jaren is de aandacht voor het Fries bij de Nederlandse universiteiten van 8,3 formatieplaatsen teruggegaan naar 2. Dus moeten wij die taak nu doen en dat blijven we ook graad doen, want het is een prachtig mooie zaak."

Ynterview Willem Smink

Nieuwe Akademyleden

In het Oranje Hotel werd de 80e verjaardag van het onderzoeksinstituut gevierd door leden en donateurs. Op de Akademydei werden ook vier nieuwe Akademyleden benoemd. Het gaat om festivalorganisator Sjoerd Bootsma, schrijver Sytse Buwalda, psycholoog Douwe Draaisma en historicus Joop Koopmans.

Scriptieprijs 2016-2018

Levi R. Damsma kreeg tijdens de Akademydei de Scriptieprijs 2016-2018 uitgereikt. Hij won de prijs bestaande uit een geldbedrag van 1000 euro voor zijn masterscriptie 'Middelnederlandse invloeden in het Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex Unie'.

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Het instituut is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Trefwoorden: 
Fryske Akademy Willem Smink
(Advertentie)
(Advertentie)