"Taalnota is eerste stap naar meer Fries in gemeente Leeuwarden"

13 sep 2018 - 10:12

Leeuwarden heeft de eerste stap gezet naar meer Fries in de gemeente. Dat zegt wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden. Er is een nota opgesteld, een zogeheten taalverordening, die moet leiden tot het gebruik van meer Fries in de gemeente. In de gemeenteraad werd daar woensdagavond over vergaderd.

Fryske flagge - Foto: Omrop Fryslân

Volgens de Ried fan de Fryske Beweging steekt de gemeente Leeuwarden te weinig geld in de Friese taal. Het budget voor het Fries zou van ongeveer 40.000 euro teruggaan naar 15.000 euro. De Ried is er ook slecht over te spreken dat bij de gemeente de telefoon niet wordt opgenomen in het Fries. Dat was in de oude gemeenten Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel, die nu gedeeltelijk bij Leeuwarden horen, wel zo.

Wethouder Sjoerd Feitsma over het gebruik van het Fries in de gemeente Leeuwarden

Bijelkaar brengen

In Leeuwarden is 25 procent van de inwoners Friestalig en in bijvoorbeeld het voormalige Littenseradiel 75 procent. Met de nieuwe nota wordt nu geprobeerd dat bijelkaar te brengen, zegt wethouder Feitsma. "Samen met de provincie zal er meer aandacht komen voor meertaligheid, en dus ook voor Fries in het onderwijs."

Bij de dienstverlening zal de gemeente de mensen voortaan ook in het Fries te woord staan, als ze daar om vragen. "Maar het is niet zo dat de telefoon ook automatisch in het Fries wordt opgenomen", aldus Feitsma. "Wij vinden dat we ons moeten aansluiten bij wat de meerderheid van deze gemeente spreekt en dat is het Nederlands."

Honderd talen

Naast het Nederlands en het Fries worden er in Leeuwarden zo'n honderd andere talen gesproken en natuurlijk het Stadsfries, het 'Liwwadders'.

(Advertentie)
(Advertentie)