"Leeuwarden doet te weinig voor het Fries"

06 sep 2018 - 20:26

De gemeente Leeuwarden steekt te weinig geld in de Friese taal. Dat zegt de Ried fan de Fryske Beweging. Uit een conceptstuk blijkt dat het budget voor het Fries van zowat 40.000 euro terug gaat naar 15.000 euro. De Ried fan de Fryske Beweging zegt dat er maar 0,1 fte beschikbaar is om het Friese taalbeleid uit te voeren voor een gemeente met 120.000 inwoners.

Fryske flage - Foto: Shutterstock.com

De Raad is er ook niet over te spreken dat de telefoon niet meer wordt opgenomen in het Fries. Dat was in de voormalige gemeenten Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel, die nu deels bij Leeuwarden horen, wél zo. Littenseradiel en Leeuwarderadeel betaalden mee aan de Friese les op de basisschool, dat doet Leeuwarden niet. En zo zijn er nog wel wat punten waar spraken is van een achteruitgang. Dat is volgens de Ried in strijd met de overeenkomst die eind vorig jaar is gesloten tussen het Rijk, de provincie en de gemeenten.

De Ried fan de Fryske Beweging gaat er vanuit dat de gemeenteraad het conceptbeleidsstuk nog zal gaan aanpassen, zodat het Fries niet achteruitgaat in Leeuwarden.

(Advertentie)
(Advertentie)