Bestrijding mestincidenten moet specialisme van de brandweer worden

05 sep 2018 - 14:10

De brandweer moet de bestrijding van incidenten met mest gaan zien als een specialisme. Dat vindt een werkgroep van de brandweer Friesland. De werkgroep onderzoekt hoe brandweerploegen beter voorbereid en uitgerust kunnen worden voor het in actie komen bij bijvoorbeeld koeien die in de mestput belanden.

Op dit moment zijn er in Friesland vijf teams. Die hebben speciale apparatuur waarmee ze koeien makkelijk uit een mestkelder kunnen takelen. De teams zitten alleen nog niet goed verspreid over de provincie. De werkgroep zoekt nu uit of dat beter kan en ook hoe de kennis bij andere korpsen vergroot kan worden. Het gaat dan met name over incidenten met vee. Als er mensenlevens op het spel staan, mogen alle brandweerkorpsen hulp bieden.

LTO

De brandweer zoekt ook contact met de boeren zelf. Met hulp van LTO-Nederland, de belangenorganisatie voor boeren, willen ze de samenwerking verbeteren. Een boer kan namelijk goed helpen, omdat hij weet hoe zijn stal in elkaar zit en hij ook duidelijk kan maken waar de zwakke plekken zitten.

"Verder willen wij de boeren ook meer duidelijk maken over de gevaren van mest. Eigenlijk kun je het vergelijken met het werken met chemische stoffen", zegt Wim van der Veen van de brandweer. Hij is betrokken bij de werkgroep. "Het mestgas, dan heb je het over H2S, waterstofsulfide, is levensgevaarlijk. We kennen allemaal de incidenten nog wel in Makkinga en eerder in Sint Nicolaasga."

Luister naar de bijdrage over de brandweer

Foto: ANP XTRA

Spreiding

De spreiding van de teams over de provincie is één van de zaken waar naar gekeken wordt. "Dat heeft te maken met het verleden van de brandweerkorpsen", zegt Van der Veen. "Toen waren er een aantal gemeenten die er in geïnvesteerd hebben. Die hebben de goede apparatuur aangeschaft. Nu we één korps zijn, moeten we zien hoe we dat in de provincie goed en efficiënt kunnen inzetten."

Niet alle apparatuur van de brandweer is geschikt voor inzet in de mestput. De gespecialiseerde teams van de brandweer hebben dat materiaal wel. "Wat we willen hebben, is dat de eerste auto die arriveert, metingen doet en voorbereidingen treft voor het gespecialiseerde team. Die wordt dan standaard opgeroepen in het geval van een mestincident. Voor iedereen wordt het dan veiliger", zegt Van der Veen.

Trienke Elshof LTO Noord is blij met de samenwerking met de brandweer

Trefwoorden: 
brandweer mêst bestrijding
(advertinsje)
(advertinsje)