Biografie over Friese schrijver A.M. Wybenga

29 aug 2018 - 14:48

Over de Friese schrijver, dichter en taalstrijder Anders Minnes Wybenga is een biografie geschreven: Yn eigen taal. Het boek is samengesteld door historicus Jan Minno Rozendal.

A.M. Wybenga (1881-1948) was een kleine bouwboer in de buurt van Wetsens. Naast het werk op zijn bedrijfje heeft hij veel voor de Friese zaak gedaan. Hij was de eerste Friese dichter die het aandurfde en om alle 150 psalmen in het Fries te vertalen (uitgave in 1923). Daarnaast zijn een roman, een aantal dichtbundels, verhalenbundels en toneelstukken van hem uitgegeven. Hij was mede-oprichter van het Kristlik Frysk Selskip en de Kristlik Fryske Folks Bibleteek.

Wybenga was niet altijd een makkelijke man. De wrede kluiten van de klei vormden hem tot een koppige en rechtzinnige man, die zijn eigen wegen ging. Dat botste vaak, bijvoorbeeld met mannen als E.B. Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer, en kan mede de reden zijn geweest dat Wybenga er in sommige overzichten van die tiid bekaaid afkomt.

De KFFB gaf opdracht voor dit werk in het kader van LF2018 én omdat het zeventig jaar is geleden dat Wybenga overleed.

Vrijdag 7 september wordt het boek gepresenteerd in zalencentrum Nij Sion in Niawier.

(Advertentie)
(Advertentie)