Friese jagers keren zich tegen voorgenomen gruttojacht in Frankrijk

30 jul 2018 - 09:13

Friese jagers vinden het belachelijk dat de jacht op grutto's mogelijk weer geopend wordt in Frankrijk. "De precaire situatie waarin de broedvogelpopulatie van de grutto zich in ons land bevindt, geeft naar onze mening geen ruimte voor jacht op deze soort", schrijven ze in een verklaring.

Skries - Foto: Henk Bootsma

De Leeuwarder Courant publiceerde afgelopen vrijdag een artikel over het voornemen in Frankrijk. De regio Fryslân van de Koninklijke Jagers Vereniging wijst erop dat er in Fryslân allerlei acties worden ondernomen om de vogelsoort juist te redden. "Het zou naar de mening van de Friese jagers een slag in het gezicht zijn voor al deze beschermingsinitiatieven in Friesland".

De Friezen roepen het bestuur van de Nederlandse Jagers Vereniging op om hun invloed in Frankrijk te gebruiken om opnieuw te proberen de jacht op de grutto te voorkomen.

Trefwoorden: 
grutto weidevogel
(advertinsje)
(advertinsje)