"Beregenen van bloemkool en broccoli moet doorgaan"

21 jul 2018 - 12:48

Het beregenen van bloemkool en broccoli moet als het even kan mogelijk blijven, want deze gewassen kunnen niet zonder water. Dat zegt bouwboer Libbe Weidenaar uit Nes in Dongeradeel. In die gemeente staat zo'n 500 hectare aan bloemkool en broccoli.

"Bereinen fan blomkoal en broccoli moat trochgean"

Libbe Weidenaar beregent zijn bloemkool en broccoli tegenwoordig dag en nacht. Die groente heeft tenminste 20 tot 25 millimeter per week nodig, want anders verpieteren de planten. Als hij niet meer kan beregenen, dan kost dat zijn bedrijf meer dan vier ton aan omzet en kan hij zijn medewerkers wel naar huis sturen.

"Blomkoal kin net sûnder wetter" - Foto: Omrop Fryslân

Meer tijd

Maandag overlegt Wetterskip Fryslân met de boeren over het beregeningsverbod dat waarschijnlijk volgende week woensdag zal ingaan. Wetterskip Fryslân maakt zelf al onderscheid tussen grasland en bouwland. Het is de bedoeling om bouwboeren meer tijd te geven om hun gewassen te beregenen. Ook de 'verdringingsreeks' die geldt bij een extreem neerslagtekort geeft het waterschap de ruimte om bij een beregeningsverbod een uitzondering te maken voor 'kapitaalintensieve gewassen'.

De reinmjitter op it hiem fan De Vries stiet druch - Foto: Omrop Fryslân

Uit naam van LTO gaat bouwboer Tineke de Vries maandag pleiten voor een uitzonderingspositie voor de kapitaalintensieve gewassen. De Vries heeft in haar hele boerencarrière nog nooit zo'n droge zomer meegemaakt als nu. Door het bouwland voor aardappelen lopen diepe scheuren, want pootaardappelen mogen niet worden beregend vanwege het risico op bruinrot. "Ik vind hier niets aan," zegt De Vries. "Als boer wil je graag dat de zaken er goed bij staan."

Bouwboer Libbe Weidenaar uit Nes (D) is druk met beregening

Trefwoorden: 
droogte Nes groente bloemkool
(Advertentie)
(Advertentie)