Flinke kritiek van enquêtecommissie op verbouw schouwburg De Lawei

21 jun 2018 - 12:04

De enquêtecommissie die zich bezig heeft gehouden met de problemen omtrent de verbouw van schouwburg De Lawei in Drachten, is geschokt door de houding van een deel van de mensen die ze hebben ondervraagd. Volgens de commissie hebben de ondervraagden voornamelijk aangegeven dat ze vinden dat ze niets verkeerd hebben gedaan en dat ze in de toekomst op dezelfde wijze zouden handelen.

Flinke krityk fan enkêtekommisje op ferbou skouboarch De Lawei

De enquêtecommissie concludeert in haar rapport, dat donderdagochtend werd gepresenteerd, dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt. Zo was er te weinig afstand tussen de gemeente Smallingerland als subsidieverstrekker en De Lawei als opdrachtgever. De gemeente ging daarbij teveel mee in de kritiek die De Lawei had op de verbouw.

Eigen onderzoek

Ook het aan de kant schuiven van bouwbedrijf Van Norel als uitvoerder van de verbouw, ging te gemakkelijk. De gemeente had volgens de commissie meer eigen onderzoek moeten doen en niet zomaar moeten meegaan in het oordeel van De Lawei.

Niet goed geïnformeerd

Volgens de commissie is het ook misgegaan bij de gemeente zelf. Ambtenaren hebben de politiek te laat op de hoogte gebracht van de problemen. En burgemeester en wethouders op hun beurt hebben de gemeenteraad niet altijd goed geïnformeerd.

Het rapport van de enquêtecommissie wordt binnenkort besproken in de raad.

(Advertentie)
(Advertentie)