De toekomst van het Fries: het gaat om bewustwording

17 jun 2018 - 15:52

Friezen moeten zich veel bewuster zijn van het belang van onze taal. Als we niet genoeg uit onszelf het Fries gebruiken, dan verdwijnt de taal op korte termijn. Dat is de verwachting van mensen die zich bezig houden met het Fries van nu en in de toekomst. Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, wil dat er een brede maatschappelijke discussie komt over hoe we het Fries ook in de toekomst kunnen behouden. Dat moet met gewone Friezen. In een discussie van het programma Buro de Vries kwamen de deelnemers tot de conclusie dat het vooral die gewone Friezen zijn die de taal kunnen redden.

diskusje oer it Frysk - Foto: Omrop Fryslân

Het onderwijs kan het Fries niet redden.

Jelle Bangma van het Cedin

Jelle Bangma van het Cedin zegt dat we er niet op moeten rekenen dat scholen zorgen voor de redding van het Fries. "Het onderwijs kan het Fries niet redden. De Friezen zelf moeten het Fries redden. En jonge ouders moeten zich bewust zijn, dat als ze zelf Friestalig zijn, dat ze dan hun kinderen in het Fries opvoeden. Maar de winst is dat het Fries nu in elk geval verplicht is in het onderwijs."

Maar dan is er ook nog eens het probleem dat veel juffen en meesters het Fries niet meer goed beheersen. Daar zou aan gewerkt moeten worden. De nadruk ligt nu op meertalig onderwijs, waarbij Fries, Nederlands en Engels wordt gesproken op scholen. Ouders zouden ook meer interesse moeten hebben in het Fries. Op scholen wordt in de tienminutengesprekjes wel gevraagd naar het Nederlands of wiskunde, maar nooit naar het Fries.

Discussie over het Fries in het programma Buro de Vries

De status van het Fries moet omhoog, daar is iedereen het over eens. Maar over hoe dat geregeld moet worden, verschillen de meningen soms. Daarover moet worden nagedacht en gepraat.

Klaas Sietse Spoelstra van DINGtiid, het orgaan voor de Friese taal, hoopt dat met zijn organisatie mede te stimuleren. Zij zijn adviseur van minister Ollongren, maar hebben nog niet met haar gesproken. Dat gaat op korte termijn wel gebeuren. De wet geeft alle mogelijkheden, maar het gaat erom dat die wet goed wordt gebruikt.

Bewustwording is een van de belangrijkste zaken, volgens de deskundigen. Daar moet met name aan worden gewerkt.

(advertinsje)