Grou, Franeker en Makkum naar tweede omloop IFK

15 jun 2018 - 22:50

De parturen van Grou, Franeker en Makkum zijn de eerste drie die zich hebben geplaatst voor de tweede omloop van het Open Fries Kampioenschap Jeu de Pelote. Na vier dagen met voorronde-partijen startte vrijdag het hoofdtoernooi op It Plein in Easterlittens.

Foto: Henk Bootsma

Grou was duidelijk te sterk voor Dronryp: 8-3. Franeker-Menaam ging gelijkop tot 4-4, daarna pakte Franeker vier eersten op rij en daarmee ook de overwinning. Makkum gunde Tjerkwerd geen eerst en won met 8-0.

De eerste omloop gaat maandag verder met drie partijen: Hartwerd-Wjelsryp, Leeuwarden-Bolsward en Bitgum-Baard.

Jeu de Pelote is een variant van het kaatsen die verschilt met het traditionele Friese spel: zo bestaan de parturen uit vijf spelers en is het veld een stuk smaller.

Trefwoorden: 
kaatsen Jeu de Pelote
(Advertentie)
(Advertentie)