Provinciaal geld voor Fries taalbeleid gemeentes

12 jun 2018 - 23:01

De gemeentes in Fryslân kunnen bij de provincie subsidie krijgen voor het ontwikkelen van taalbeleid aangaande het Fries. De provincie stelt daarvoor in totaal 450.000 euro beschikbaar.

Het doel van de regeling is dat gemeentes het gebruik van de Friese taal stimuleren. Dat kan door het Fries zelf meer te gebruiken en meer jongeren bij de taal te betrekken. Gemeentes zijn wettelijk verplicht een beleidsplan over het gebruik van het Fries te maken. Zelf hebben ze er niet altijd geld voor.

In het verleden heeft de provincie weleens incidenteel geld beschikbaar gesteld, maar dat wordt nu op structurele basis gedaan. Voor 2021 moeten de gemeentes zo'n Fries beleidsplan klaar hebben.

(Advertentie)
(Advertentie)