Nieuwe Polder2Polder-fietsroute door polders Himpensermar en Leons

10 jun 2018 - 13:32

Onder de rook van Leeuwarden liggen twee bijzondere polders: de Himpensermarpolder, beheerd door Staatsbosbeheer, en de Leonserpolder, beheerd door Natuurmonumenten. Beide natuurorganisaties werken sinds kort regionaal samen vanuit een gedeeld kantoor in Wirdum. Een fietsroute van 43 kilometer die beide polders verbindt en het mooiste qua natuur en cultuurhistorie laat zien, kan worden gezien als een cadeautje voor de gemeenschap.

Boskwachter Staatsbosbehear - Foto: Omrop Fryslân

Beide polders hebben een hoger waterpeil en worden laat gemaaid. Daarom zijn ze een oase voor weidevogels zoals kieviten, grutto en tureluur. De Himpensermarpolder heeft een bijzonder grote diversiteit aan bloemen en kruiden. Brak kwelderwater diep onder de grond is daar verantwoordelijk voor en geeft nog altijd de link met de voormalige Middelzee.

Fietsen door de Himpenserpolder

Foto: Omrop Fryslân

"Vogels hebben flink te lijden van de landbouw en predatie. Dan moet je dus wel heel blij zijn met de plekken waar het wél goed gaat, zoals hier."

Sander Veenstra, boswachter Natuurmonumenten
boskwachter Natuurmonumenten - Foto: Omrop Fryslân

Fietsen door de Leonserpolder

(advertinsje)
(advertinsje)