Extra bezuinigingen op sociaal domein in Leeuwarden

06 jun 2018 - 17:17

De gemeente Leeuwarden komt met extra bezuinigingen om de tekorten in het sociaal domein tegen te gaan. De uitgaven op het gebied van de Wmo en jeugdzorg zijn het afgelopen jaar gestegen van 12 miljoen euro naar 13,6 miljoen euro. Als er niets gebeurt, dan loopt het financiële tekort nog verder op. Door nu in te grijpen wil verantwoordelijk wethouder Sjoerd Feitsma dat voorkomen.

De gemeente heeft strengere afspraken met aanbieders gemaakt. Als een zorgaanbieder bijvoorbeeld niet levert wat van tevoren is afgesproken, krijgt hij het bedrag niet uitbetaald.

Leeuwarden is een zogenaamde 'centrumgemeente', wat inhoudt dat het ook de regie voor buurgemeenten voert. De kosten van het sociaal domein zijn ook hoger in de gemeente Leeuwarden, omdat veel inwoners van buurgemeenten in Leeuwarden hulp krijgen.

In 2021 wil de gemeente Leeuwarden de begroting weer sluitend hebben. Tot die tijd worden de tekorten aangevuld uit de gemeentelijke reserves.

(Advertentie)
(Advertentie)