Natuurbeheerders en boeren komen met alternatief natuurplan

01 jun 2018 - 14:52

Er ligt een nieuw plan op tafel om de Ecologische Hoofdstructuur toch volledig aan te leggen en af te maken. Dat dreigt te mislukken, omdat de provincie daar onvoldoende geld voor heeft. Er is een tekort van 60 miljoen euro voor de aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden.

Natoerlân fan Staatsbosbeheer by Woarkum. - Foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

De Ecologische Hoofdstructuur is een netwerk van met elkaar samenhangende natuurgebieden van nationale en internationale waarde en vormt de ruggengraat voor de ontwikkeling van natuur in onze provincie.

Natuurbeheerders, boerenorganisatie LTO-Noord en andere grondeigenaars willen de klus nu overnemen van de provincie. Zij denken een heel eind te komen met de 79 miljoen euro die de provincie hiervoor nog in kas heeft. De komende zes maanden worden gebruikt, om te berekenen of het ook echt uit kan.

Het plan sluit aan op de wens het boerenbedrijf meer natuurinclusief uit te oefenen. Gedeputeerde Johannes Kramer is positief over deze ontwikkeling.

(Advertentie)
(Advertentie)