Onderwijsdirecteur NHL Stenden vindt toelatingstoetsen pabo geen flop

01 jun 2018 - 14:29

Jantine Kuijpers, directeur van de academie primair onderwijs op NHL Stenden, is het niet eens met de uitspraak dat de pabo-toelatingstoetsen een mislukking zijn. Daarmee reageert Kuijpers op hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers, die in Trouw stelt dat die testen een flop zijn.

In klaslokaal - Foto: ANP

Wel ziet hogeschool NHL Stenden dat het aantal aanmelding voor de pabo daalt. Daarin volgen ze de landelijke trend van 2015. Of de eindexamencijfers van potentiële nieuwe pabo-studenten hetzelfde blijven, kunnen ze niet met zekerheid zeggen. Maar de school vindt niet dat de toelatingstoetsen daarom een flop zijn. Uit onderzoek van de Tilburg University en kenniscentrum CAOP heeft het plan om betere studenten naar de pabo te krijgen, geen resultaat opgeleverd.

Sinds 2015 moeten eerstejaarsstudenten een geschiedenis-, aardrijksunde-, natuur- en techniektoets maken om het niveau omhoog te krijgen. Nu blijkt dat de eindexamencijfers van jongeren die voor de pabo kiezen niet omhoog zijn gegaan.

Bovendien is door de hogere toelatingseisen het aantal eerstejaars op de pabo met de helft afgenomen. De verwachting is dat er over twee jaar een tekort is aan zo'n 3.000 leraren. NHL Stenden gaat kijken hoe ze kunnen inspelen op het groeiende tekort aan leraren in het primair onderwijs.

Kuijpers ziet dat de studenten die tegenwoordig op de pabo zitten, over meer motivatie beschikken dan vroeger het geval was.

Het doel van de toelatingstoetsen is om een hoger basisniveau te creëren bij pabostudenten, niet om scholieren met hogere eindexamencijfers van scholieren te werven.

Jantine Kuijpers, directeur academie primair onderwijs NHL Stenden

Kuijpers vindt de conclusie dat de toelatingstoetsen een flop zijn, te kort door de bocht. De testen hebben een doel. "De studenten die na vier jaar de school verlaten, zijn van een hoger basisniveau. Dat komt door die toelatingstoetsen. Het doel van de toelatingstoetsen is om een hoger basisniveau te creëren bij pabostudenten, niet om scholieren met hogere eindexamencijfers te werven."

Er loopt al een traject om mbo-studenten beter voor te bereiden op de toetsen.

(advertinsje)
(advertinsje)