Organisaties wijzen zonnepark bij Oldeberkoop af

01 jun 2018 - 10:59

Een zonnepark in het Molenbosch komt er niet, als het aan Oldeberkopers ligt. Zowel eigenaars van recreatiewoningen in het Molenbosch, als inwoners van Oldeberkoop zijn tegen. Ook organisaties als It Fryske Gea, de erfgoedvereniging Bond Heemschut en agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne staan negatief tegenover het plan.

De rode draad in hun bezwaar is, dat er geen plek is voor zo'n park in een bijzonder natuur- en recreatiegebied met cultuurhistorische waarde. Bovendien verwijten de organisaties de gemeente Ooststellingwerf dat die geen serieuze overweging heeft gemaakt.

Volgens de organisaties heeft de gemeente de plannen te makkelijk geaccepteerd. In hun ingediende zienswijze tegen het plan zeggen de organisaties dat de gemeente handelt 'tegen de regels van behoorlijk bestuur'.

De gemeente Ooststellingwerf heeft deze week tientallen zienswijzen ontvangen. Alleen al uit Molenbosch, dat in het plan naast het park ligt, en Oldeberkoop ruim zestig. Ook Plaatselijk Belang is tegen een zonnepark.

Griene enerzjy - Foto: Shutterstock.com
(advertinsje)
(advertinsje)