Meer ruimte voor weidevogels op boerenland

31 maaie 2018 - 19:47

De zeven agrarische collectieven in Fryslân doen dit jaar op ruim 17.500 bunder aan weidevogelbeheer. Dat is 1.200 bunder meer dan vorig jaar. De extra inzet is mogelijk door steun van de provincie. In totaal wordt op het land van bijna 1.100 boeren van alles gedaan om weidevogels te beschermen.

Foto: Vogelbescherming Nederland

Dan gaat het bijvoorbeeld om het verhogen van het slootwaterpijl, nestbescherming, kruidenrijke randen en uitgesteld maaien. De boeren doen dat in de meeste gevallen tot midden juni. De verwachting is dat de weidevogelkuikens dan wel bijna zijn uitgevlogen.

Foto: Wikipedia

Bezorgdheid over roofdieren

De agrarische collectieven maken zich wel veel zorgen over de invloed van roofdieren op de nesten en de kuikens van de weidevogels. Boeren steken geld, tijd en energie in het weidevogelbeheer. Het is dan erg demotiverend wanneer bijvoorbeeld vossen of steenmarters een gebied toch leegeten, zeggen de boeren.

Initiatieven van de collectieven en de boeren om iets aan de invloed van roofdieren te doen, lopen vaak op niets uit, omdat andere landeigenaren of gebiedsbeheerders niet willen meewerken. En maatregelen zijn wel nodig, om de weidevogels te behouden, zeggen de agrarische collectieven.

(advertinsje)