Drama voor weidevogels: kwart minder kieviten in Fryslân

26 maaie 2018 - 10:15

Een kwart minder kieviten tot nu toe in 2018 en eenvijfde minder grutto's. Dat zijn de resultaten van de weidevogeltelling, waar het BFVW zaterdagochtend de cijfers van bekendmaakte. 

De bond noemt de cijfers alarmerend. Dat het slecht gaat met de weidevogels was al bekend, maar volgens de bond blijkt uit de cijfers dat het heel, heel slecht gaat. Oorzaak van de terugloop is het opeten van eieren en kuikentjes door andere dieren, en de neergang van de variatie van de weilanden. Zo zijn er minder percelen met bloemen en kruiden. 

Randbeheer

De bond had bij de bekendmaking ook pittige kritiek op de houding van sommige boeren, die niet vrijwillig aan randbeheer doen. Bij randbeheer maaien boeren een strook van zo'n drie tot zes meter bij de sloten minder vaak, zodat de kuikentjes daar kunnen schuilen. Ook is er voor de vogels meer voedsel te vinden in deze stroken. 

Ingrijpen

De BFVW vraagt de provincie nu om in te grijpen. De bond wil dat boeren worden verplicht om vijf tot tien procent van hun land beter in te richten voor weidevogels. Dat zou moeten helpen om de weidevogelstand te verbeteren.

Vogel Totaal broedparen 2016 Totaal broedparen 2017 2018 broedparen tot nu toe
Kievit 17.596 16.314

9.761

Grutto 8.197 6.911

4.545

Trefwoorden: 
weidevogels BFVW kievit grutto
(advertinsje)
(advertinsje)