"Veenweidegebied wordt slachtoffer in verkiezingscampagne"

23 maaie 2018 - 21:44

Hoe het veenweidegebied slachtoffer wordt in de start van een nieuwe verkiezingscampagne

Door: Hayo Bootsma

Statenleden zoeken naar een stip op de horizon. Een stip, die ervoor moet zorgen dat het veenweidegebied behouden blijft, dat Fryslân leefbaar blijft én dat er in de provincie een grote verscheidenheid aan biodiversiteit is.

Het draait allemaal om het veenweidegebied. Een kwetsbaar gebied in de provincie. Het is voor de oppositiepartijen synoniem voor de problemen in Fryslân wat betreft de toekomst van de landbouw en het landschap. Het gaat volgens hen om de leefbaarheid en biodiversiteit in de hele provincie. Omdat dat voor Fryslân van groot belang is, hebben de ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, 50-plus en de Partij van de Arbeid de handen ineen geslagen en een voorstel geschreven.

Wat willen de partijen?

Kort samengevat: Dat het veenweidegebied in 2030 weer nat is, dat er op het herstel van de biodiversiteit en natuur wordt ingezet en dat er alleen grondgebonden geboerd wordt (dat je genoeg aan je eigen land hebt) op een wijze waarmee er rekening met de natuur wordt gehouden. 

De coalitiepartijen CDA, VVD, FNP en SP kunnen zich in de doelstellingen vinden, maar hebben wel hun bedenkingen. Zo moeten mensen en partijen in het gebied goed betrokken worden bij het volledige proces. Ze moeten meedenken over wat er allemaal in het gebied moet gebeuren en dus kwamen ze met een amendement; een uitstel tot aanpassing van het plan van de samenwerkende oppositiepartijen. 

Ophef

Dat amendement zorgde voor veel ophef en emoties. Oppositiepartijen vonden het 'vijandig'. Wat volgde was een hard debat met woorden als "rotschop" en een voorzitter "die uit zijn nek..." en toen greep voorzitter Arno Brok in. Hij drong aan op een beetje fatsoen en respect in het debat.  

Het debat vloog hier en daar misschien wat uit de bocht, maar inhoudelijk was het ijzersterk. 

De ChristenUnie werd van de goede bedoelingen van de coalitie overtuigd. "Ze zien de problemen en nemen het serieus. Dat brengt ons één stap dichterbij en soms moet je dan kijken naar wat je al binnen kunt halen," zegt Wiebo de Vries, voorman van de ChristenUnie.

"Dit is niet genoeg"

Voor de andere vijf partijen is het niet genoeg. Retze van der Honing van GroenLinks wil het plan niet aanpassen. "Er moeten wat worden gedaan. Als je dit belangrijk vindt, moet je als politicus durven een visie neer te zetten. Zet die stip maar en werk daar naartoe." Die mening deelt Hetty Jansen van de PvdA. "Met dit amendement halen ze de ziel uit ons voorstel en zetten ze er geen concreet jaartal in, waarin ze iets bereikt willen hebben. Dat is niet genoeg voor ons."

"Dit is goed"

Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt net als de coalitie dat er een duidelijke verbinding moet worden gezocht met alle betrokkenen in dit gebied. "Zij zijn nodig voor draagvlak. Als je wat wilt bereiken, heb je de hulp en steun van iedereen nodig." Poepjes vergelijkt het met het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad. "Samen op een goed onderbouwde manier. Dat zit goed in het amendement," aldus de gedeputeerde. 

"Zonde"

Voor de oppositie blijft het echter niet genoeg. Als duidelijk wordt dat er geen meerderheid komt, trekken ze het voorstel in. Er wordt niet gestemd. Zonde, vindt VVD-fractievoorzitter Avine Fokkens. "Het was een kans om iets vast te leggen naar de toekomst. Die kans laten ze nu liggen. Dat is gewoon zonde. We hebben een goede handreiking gedaan. Maar vinden wel dat de betrokkenen er goed bij betrokken dienen te worden." Volgens Fokkens lijkt het erop dat er sprake is van een vooropgezet plan. "We hebben de partijen uitgenodigd voor overleg. Vier van de partijen zijn niet gekomen. Dan wil je dus niets bereiken." Avine Fokkens vindt dat er zo politiek gevoerd wordt op een manier die voor iedereen van groot belang is.

"Ze hadden kunnen weten dat wij nooit zover zouden gaan. Dan ben je nu aan het campagnevoeren."

Nieuw debat

Het is niet dat er nu niets gebeurt. Het college van gedeputeerde staten komt op korte termijn met een eigen voorstel over de toekomst van het veenweidegebied. Dat debat vindt in juli plaats. Gedeputeerde Poepjes heeft al aangegeven dat ze verschillende punten uit het voorstel van de oppositie meeneemt in het plan van gedeputeerde staten. Poepjes wil het ook laten doorrekenen.

"Dit wordt een belangrijk onderwerp bij de verkiezingen"

Hetty Janssen zegt dat ze als oppositie goed naar de inhoud zullen kijken en het waar mogelijk probeert aan te passen. Maar ze is ook duidelijk: "Dit wordt voor ons een belangrijk onderwerp bij de komende verkiezingen in 2019. Dan willen we dit onderwerp duidelijk op de kaart krijgen. We moeten een visie maken op de toekomst van Fryslân. Zeker op dit onderwerp."

De uitkomst

In Den Haag wordt meegekeken naar de uitkomst van het debat. Er wordt achter de schermen aan verschillende tafels aan een nieuw klimaatakkoord gewerkt. Voor Fryslân schuift gedeputeerde Johannes Kramer aan. Een van de onderwerpen daar: Hoe moeten we met het veenweidegebied omgaan? De uitkomsten hier spelen straks een grote rol in het antwoord op die vraag, want in Fryslân zijn ze al verder in de discussie dan daar. Bovendien, wat de regio zelf kan doen, kost het rijk minder geld. En dan krijg je de handen aan die tafels snel ineen.  

En zo begint in mei 2018 de verkiezingscampagne van volgend jaar. In maart mag de kiezer haar stem laten horen over de aanpak van Fryslân. En daarna? Dan begint alles weer van voren af aan.

Trefwoorden: 
Veenweidegebied
(advertinsje)