Provincie steekt 15.000 euro in ontmoetingspark Koudum

18 maaie 2018 - 14:47

Voor het project 'Oldeferd Ontmoetingspark' krijgt Dorpsbelangen Koudum 15.000 euro uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Van het bestaande park wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud gemaakt. Het project kost in totaal ruim 58.000 euro. Op meerdere plaatsen in het park is voortaan een activiteit te doen, zoals sporten. Elkaar ontmoeten staat centraal.

Het is een van de 39 projecten in de regio Súdwest-Fryslân, die subsidies krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns. De projecten zorgen in totaal voor een investering van ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid in de regio. Dit jaar kunnen inwoners van Fryslân nog op twee momenten subsidie aanvragen uit het Iepen Mienkipsfûns. Het moet wel gaan om een initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad.

(advertinsje)