Ledental kleine sportverenigingen in Fryslân loopt terug

17 Mei 2018 - 10:58

Kleine sportverenigingen in Fryslân maken zich zorgen over de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, Sport Fryslân en het Mulier Instituut. Van de kleine sportclubs in onze provincie ziet 45 procent een toekomst met bedreigingen. Ze vrezen dat zij door krimp, vergrijzing en individualisering in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben.

Bij de grotere sportverenigingen is het beeld gunstiger. Daar ziet 12 procent dezelfde bedreigingen. Kleine verenigingen hebben ook meer financiële problemen dan de grote sportclubs. Als het gaat om organisatiekracht scoren de grotere verenigingen ook beter dan de kleine. Hier is het verschil echter kleiner: van de kleine verenigingen heeft 60 procent voldoende organisatiekracht. Bij de grote verenigingen is dat 79 procent.

Aan het onderzoek hebben 405 sportverenigingen meegedaan. Sport Fryslân zal met de Friese gemeenten in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Daarna zal er gemeenschappelijk actie worden ondernomen, om de sportverenigingen in Fryslân toekomstbestendig te maken.

(Advertentie)
(Advertentie)