Geert fileert #1: Zeuren

14 maaie 2018 - 18:30

Geert van Tuinen is kaatsverslaggever, kaatsliefhebber en kaatscriticus. In de serie 'Geert fileert' is niemand veilig. Een paar keer in het kaatsseizoen neemt hij de kaatsers, de bestuurders of coaches op de hak. Geert analyseert, bekritiseert en fileert de kaatswereld. Dus pas op!

Weten jullie wat het leuke van kaatsen is? Dat er zo ontzettend veel gezeurd wordt. Ik kan mij niet een andere sport bedenken waarin zo gezeurd wordt als in het kaatsen. En ik weet ook hoe dat komt. Regels, regels, regels. Overal heeft de kaatserij regels voor. Al is het probleempje nog zo klein: de KNKB maakt daar regels voor. Echt waar. En dan is het niet zo moeilijk om te bedenken dat die regels iedere keer weer leiden tot non-discussies en gezeur. Prachtig als je daar vanaf een afstand naar zit te kijken en te luisteren. Een ergernis wanneer je ermee te maken krijgt. Maar zeuren hoort bij het kaatsen als de kerstdagen bij december.

Neem bijvoorbeeld de afgelopen week. Toen is er nogal gezeurd over Ilse. Ilse Tuinenga, uit Berltsum. Tenminste: dat zegt ze zelf, dat ze uit Berltsum komt. De zeurders zeggen: zij woont bij haar vriend in Franeker. Wat het probleem is? Regeltjes. Dit regeltje zegt dat je kaatsen moet voor het dorp of de stad waarin je woont. Nu heeft Ilse haar vriend een huis gekocht in Franeker en dus zeggen de zeurders: dan zal zij daar ook wel wonen. Dat gezeur gaat door tot en met de reglementcommissie (ja, ja, die bestaat ook; daarover straks meer) en de burelen van de kaatsbond.

Waarom dan niemand op het idee komt om Ilse even te bellen. Ach ja, na lange tijd en veel gezeur, de directeur Marco Hoekstra. Ja, ja, de directeur zelf! Nou, die werd even netjes afgewenteld door Ilse, die het directeurtje duidelijk maakte dat zij ingeschreven staat in Berltsum en of het ook klaar kon zijn met dat gezeur, want ze heeft er last van. Directeurtje mompelde nog wat van "we zien voorlopig af van sancties" en druipte af. Ilse hield geen warme gevoelens over aan het gesprek. En ik ook niet. Wat waar bemoeit de KNKB zich mee? Waar bemoeit die reglementencommissie zich mee? Als Ilse zegt dat ze in Berltsum woont, dan ligt de controletaak bij de gemeente en niemand anders. En tot die tijd woont Ilse in Berltsum. Punt. Ilse weet intussen dat zij ingeschreven moet zijn waar zij, en zo staat het in de wet, "het meest nachtverblijf houdt". En dat de gemeente verantwoordelijk is voor controle en handhaving. Dat al die zeurpieten en de KNKB het maar even weten. Dus Marco: als je nog iets wilt, dan moet je zien dat je kunt bewijzen dat Ilse 4 nachten bij haar vriend slaapt. Ga er maar even naast liggen, zou ik zeggen. Succes jongen. Maar graag stoppen met dat gezeur.

Er wordt trouwens nog meer gezeurd over Berltsum. Wat nu het probleem weer is? Regeltjes. En uitzonderingen daarop. Natuurlijk. Waar regels zijn, zijn uitzonderingen. Zeker bij de kaatsbond. Je kan het niet bedenken, maar er is een uitzondering gemaakt op die verplichting om te kaatsen voor het dorp waar je woont als je als jeugdkaatser toevallig de enige in een bepaalde categorie bent. Dan mag je kaatsen voor het dorp dat het dichtst bij ligt. "Eenlingenbeleid" heet dat. Pff... leg dat maar eens uit. Neem nu eens Berltsum dus. Heeft twee jongenskaatsers. Thomas en Allard. Geen probleem: balkeerder erbij uit de schooljongens (dat mag; ook een regeltje), dan is er een partuur. Kaatsen mannen!

Maar er komt een probleem. Allard raakt zwaar geblesseerd, kan het hele seizoen niet kaatsen en dus staat Thomas er alleen voor. Maar dat probleem wordt opgelost. In St.-Jacobiparochie woont Verry. Ook alleen. En in St.-Annaparochie vinden we Jesse. Heeft ook geen maten. Mooi met z'n drieën in een partuur. De uitzondering op de regels laat het toe. Maar wat een gezeur ontstond er weer. Want... tussen St.-Jacobiparochie en Belrtsum ligt Wier, dus mag Verry volgens de zeurders niet voor Berltsum kaatsen.

Ik heb maar even gebeld met de voorzitter van Berltsum, Jelle Eijzenga. Niets aan de hand, zegt Jelle. Alles uitgezocht door kaatsbond en verenigingen. Elders grenst St.-Jacobiparochie aan Berltsum (ik vat dit even samen). Dus het mag. Maar waarom kaatsen die jongens dan voor Berltsum, Jelle? En niet voor St.-Annaparochie? Dat ligt uiteindelijk zowel naast St.-Jacobiparochie als naast Berltsum. "Nou, dat zit zo: St.-Annaparochie wilde dat ze voor dat dorp gingen kaatsen. Wij wilden dat ze voor Berltsum gingen kaatsen. Toen hebben we de keuze aan Verry uit St.-Jacobiparochie gelaten. Die koos voor Berltsum, dus ze kaatsen voor ons. Snap je?"

Pff... ja Jelle, ik snap het. Het volk niet meer en dat zeurt door. Maar nu weten jullie hoe het zit. Wat ik maar wil zeggen: het barst van de regels bij de KNKB en dat zou anders moeten. Want het levert alleen maar gezeur op. De bezem moet door de regelgeving. Kaatsen moet weer een sport worden die door het publiek te begrijpen is. Dus weg met al die overbodige regeltjes, te beginnen met die moloch die ranking heet. Daar snapt geen mens iets van. Niet uit te leggen aan het publiek. Mijn voorstel: laat die reglementencommissie zich maar eens bezig houden met het opschonen van al die onzinnige regeltjes. Dat scheelt veel gezeur.

Maar ik begrijp: dat is te veel gevraagd. Want dan zou die commissie zichzelf wel eens overbodig kunnen maken en dan hebben zij geen taak meer. Zijn ze geen kaderlid meer en moeten ze entree betalen bij de partijen en hun eigen koffie kopen. Nou, mannen van die commissie, ik heb nieuws voor jullie: de KNKB is wel een beetje klaar met al die kaderleden die gratis, met de partner, het kaatsen bezoeken. Daar zal paal en perk aan gesteld worden, zo wordt gezegd. Mooi zo, hebben jullie ook weer wat te zeuren.

Trefwoorden: 
Geert fileert kaatsen
(advertinsje)