Onderwaterwereld in park De Alde Feanen wordt steeds beter

30 apr 2018 - 06:26

In sommige petgaten in De Alde Feanen kun je nu weer verrassend diep kijken, tot aan de bodem toe. Wetterskip Fryslân is op 70 tot 80 hectare land en water al een jaar bezig met proeven. Deze proeven moeten onder andere de helderheid van het water verbeteren, maar ook helpen bij de groei van het riet. Dat gebeurt bijvoorbeeld door petgaten van het buitenwater af te sluiten, een laag van de bodem te verwijderen of het vangen van brasems. Dat laatste gebeurt ook dit voorjaar nog. Het riet wordt geholpen door polders eerst droog te malen en er vervolgens weer water in te laten.

De eerste resultaten zijn er en die lijken goed. Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat er langzaam maar zeker een ontwikkeling op gang komt waarbij waterplanten weer een kans krijgen en sommige petgaten ook weer dichtgroeien. Want zeldzame soorten hebben het erg moeilijk als de natuur zich niet ontwikkelt. En het water zelf moet voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water.

(advertinsje)