Nieuwe vaarverbinding naar Drachten komt er voorlopig niet

26 apr 2018 - 12:24

Er komt voorlopig nog geen nieuwe vaarverbinding naar Drachten. De provincie wil uitgebreid onderzoek doen naar de mogelijkheden van alternatieve routes, alvorens er een besluit wordt genomen.

Kortgeleden werd bekend dat de provincie onder andere kijkt naar de polder de Hege Warren, achter natuurgebied de Alde Feanen. Volgens gedeputeerde Poepjes moet er in dat gebied ook water kunnen worden geborgen.

De vaarweg naar Heerenveen wordt ook niet verbeterd. Dat betekent dat er geen grote schepen door Terherne gaan varen. Alleen bij hoge uitzondering wil de provincie toestaan dat binnenvaartschepen van zo'n 110 meter lang die route naar Heerenveen nemen.

Om de bedrijven in Heerenveen toch tegemoet te komen, wordt gekeken of er bij het PM-kanaal een containerterminal kan komen. Van daaruit kunnen containers over de weg naar Heerenveen worden vervoerd.

Het Van Harinxmakanaal moet wel geschikt worden gemaakt voor grotere schepen van 110 meter lang en 11 meter breed. De provincie ziet het als een alternatieve route voor de binnenvaart, wanneer het PM-kanaal dicht is. Dat betekent dan wel dat de spoorbrug bij Leeuwarden een knooppunt wordt. Als die brug wordt vervangen, zet de provincie ook in op de aanleg van een aquaduct met een spoor onder het kanaal door.

Trefwoorden: 
Drachten
(Advertentie)
(Advertentie)