Protest praktijkscholen tegen afschaffen loonkostensubsidie

24 apr 2018 - 21:22

Scholen voor praktijkonderwijs, het UWV en een aantal wethouders komen in actie tegen de plannen van het kabinet om de loonkostensubsidie zoals die nu bestaat, af te schaffen. Ze roepen wethouders in Fryslân op om op 15 mei naar een bijeenkomst te komen. Daar kunnen de scholen hun bezwaren tegen de afschaffing uiten tegenover de staatssecretaris. De scholen hopen dat de wethouders de zorgen die de scholen daarover hebben, willen delen. 

De scholen komen op voor hun leerlingen, die worden getroffen door de afschaffing van de loonkostensubsidie als ze een baan willen. De loonkostensubsidie is extra geld voor werknemers met een beperking. Zij kunnen dan op die manier toch in het gewone arbeidsproces meedraaien.

Door de subsidie af te schaffen en ook regelingen zoals pensioenopbouw af te bouwen, wordt het voor de leerlingen lastig om aan het werk te komen, als ze van school komen. Het tast de gelijkwaardigheid van werknemers aan. Bovendien moeten de jonge mensen dan veel zaken zelf regelen, terwijl ze al zo kwetsbaar zijn.

Het praktijkonderwijs is afgestemd op leerlingen die in het reguliere vmbo geen diploma kunnen behalen. Voorheen was dat het speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Sevenwolden in Heerenveen en Comenius in Leeuwarden zijn scholen met praktijkonderwijs.

Trefwoorden: 
praktijkschool Comenius UWV
(advertinsje)
(advertinsje)