Extra beperkingen windmolenpark Nij Hiddum-Houw

24 apr 2018 - 17:51

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben windmolenpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk extra beperkingen opgelegd.

Slagschaduw en geluidsnormen

De negen nieuwe windmolens die er komen, mogen geen 'slagschaduw' produceren. Bovendien worden de nieuwe molens extra strenge geluidsnormen opgelegd. De afspraken over het beperken van overlast door geluid, schaduw en licht zijn vastgelegd in het Provinciale Inpassingsplan PIP.

Bezwaren

De provincie probeert zo de bezwaarmakers van Stichting Hou Fryslân Mooi en de gemeente Súdwest-Fryslân tegen het nieuwe windpark tegemoet te komen.

16 kleine turbines vervangen door 9 hoge

De initiatiefnemers willen in 2020 zestien oude windmolens afbreken en vervangen door negen nieuwe, hogere windmolens, die bij elkaar 36 megawatt produceren.

Rechter

Gedeputeerde Klaas Kielstra hoopt dat door de nieuwe afspraken het draagvlak voor Nij Hiddum-Houw toeneemt, maar houdt er, met het oog op de voorgeschiedenis, rekening mee dat bezwaarmakers naar de rechter zullen stappen. Provinciale Staten mogen zich op 27 juni uitspreken over Nij Hiddum-Houw.

Duurzame energie

De provincie wil ruimte geven aan windpark Nij Hiddum-Houw om de Friese doelstellingen op het gebied van duurzame energie te behalen. De provincie heeft eerder met het Rijk afgesproken dat Fryslân op z'n laatst in het jaar 2020 530,5 megawatt aan windenergie zal produceren.

(advertinsje)
(advertinsje)