Súdwest-Fryslân doet onderzoek naar het Fries in de gemeente

16 apr 2018 - 21:11

Zo'n negenduizend willekeurige inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân krijgen deze week een enquête toegestuurd over hoe de gemeente om moet gaan met de Friese taal.

Alle Friese gemeenten hebben de wettelijke taak om taalbeleid op te stellen, en Súdwest-Fryslân is bezig met het maken van een nieuw taalbeleid voor de periode vanaf 2019. Om erachter te komen hoe de mensen denken over het Fries, maar ook over streektalen als het Hindeloopers, Sneekers of Bolswards, wordt zo'n tien procent van de inwoners gevraagd om hun mening te geven.

In de enquête staan vragen over hoe vaak en waar de inwoners het Fries gebruiken, maar ook of de gemeente meer Fries moet schrijven in brieven en advertenties, of dat de gemeente scholen en zorgaanbieders moet stimuleren om meer Fries te gebruiken.

De toekomst

Wethouder Stella van Gent moedigt de mensen die een brief krijgen aan om de enquête in te vullen. "Of je nu voor- of tegenstander van het Fries bent, ik ben benieuwd of onze inwoners ook vinden dat het Fries over honderd jaar nog moet bestaan en zo ja, welke rol wij als gemeente daarin kunnen spelen." Naast de enquête, praat de gemeente ook met raadsleden, Sintrum Frysktalige Berne-opvang, Cedin, de Provincie, de Afûk en zorgaanbieders.

'Een levende taal'

Van Gent is zelf van mening dat het Fries moet blijven bestaan. "Het Fries is een levende taal, een taal die moet worden doorgegeven van generatie op generatie." Zij weet dat er Friestaligen zijn die hun kinderen niet met of in het Fries grootbrengen. "Ik ben erg benieuwd waarom. Dat is dan ook een van de vragen van de enquête. Misschien kunnen wij daar als gemeente wat in betekenen."

(advertinsje)