Frysk Boun om Utens viert 95-jarig bestaan

14 apr 2018 - 14:14

Het Frysk Boun om Utens viert zaterdag het 95-jarig bestaan. Dat wordt gedaan in Leeuwarden met de jaarlijkse Friezedei. Leden van 16 Fryske Kriten uit plaatsen als Apeldoorn, Assen, Bodegraven, Den Haag, Zwolle en Utrecht ontmoeten elkaar dan. De bijeenkomst op het provinciehuis begon met het Fries volkslied en er was ook een toespraak van commissaris van de Koning Arno Brok.

Senioren

De Fryske Kriten hebben behoefte aan jonge leden voor het voortbestaan. Zo langzamerhand zijn het echte seniorenverenigingen aan het worden, met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Toneelvoorstellingen en andere activiteiten zijn steeds vaker 's middags, omdat 's avonds voor sommige leden bezwaarlijk wordt. Er is nog maar één Krite met een eigen toneelclub, namelijk die van Assen. Vanwege de hoge leeftijd is die van Bodegraven al opgedoekt.

Ontvangst Omrop

Een belangrijk actiepunt van het Frysk Boun om Utens is altijd de ontvangst van Omrop Fryslân buiten Fryslân. Op sommige plaatsen is die ontvangst prima, maar de KPN is gestopt met het doorgeven van de signalen van alle regionale omroepen buiten de eigen regio. De bond en ook gedeputeerde Sietske Poepjes hebben daartegen geprotesteerd bij de KPN. De lobby om er wat aan te doen, gaat door.

De Friezedei duurt tot zes uur zaterdagavond.

(advertinsje)