Collectie adellijk textiel komt aan het licht

11 apr 2018 - 20:18

Een verzameling van adellijk textiel, kleren uit patricische en adellijke kringen, van de families Brantsma-Van Slooten en Van Sminia wordt overgenomen door de Stichting Fogelsangh State te Veenklooster.

De bijzondere collectie kwam aan het licht toen Aly van der Mark onderzoek deed naar de tuinen van Gerrit Vlaskamp. Ze kwam daardoor in contact met Marjolijn (Maria Clara Johanna) Dieben-Brantsma In Arnhem, een kleinkind van Maria Clara Johanna van Sminia. De kostbare stukken textiel zaten in een hutkoffer, die op zolder stond.

(Advertentie)
(Advertentie)