"Onderwijs moet niet steeds van aanpak veranderen"

11 apr 2018 - 19:54

Het gaat niet goed met het onderwijs in Nederland. De prestaties op zowel het basis- als voortgezet onderwijs worden al jaren minder. Dat staat in het jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie. De afgelopen twee jaar is het aantal kinderen dat aan het eind van de basisschool nog steeds niet goed kan lezen, toegenomen. Een zorgelijke ontwikkeling, waarop de overheid moet ingrijpen, zo zegt de Onderwijsinspectie.

Zesjescultuur

Henk Wilbers, directeur van onderwijsinstantie Cedin, zegt dat de situatie in Fryslân niet wezenlijk verschilt ten opzichte van het gehele beeld. "Het is een breed onderzoek. Het gaat over meer dingen dan alleen het algemene niveau. Je zou de mindere prestaties aan de zesjescultuur kunnen linken. De school moet van de inspectie aan bepaalde normen voldoen en als de scholen die normen als het maximale zien, dan is de zesjescultuur het gevolg. Ik denk echter niet dat dat is wat er gebeurt. Er zijn grote verschillen tussen de scholen. Een aantal is heel ambitieus en bij anderen valt er nog veel winst te behalen."

"Het aantal scholen dat onder de norm presteert, is landelijk heel gering geworden. Dat geldt ook voor het Noorden. De inspectie is echter nog niet tevreden. Het kan beter."

Richt je op wat het belangrijk is

Wilbers ziet een oplossing: "Je moet vasthouden aan dingen die je zelf van essentieel belang vindt en niet elke keer van koers veranderen. Dat gebeurt hier wel, want de politiek bemoeit zich ermee. Nu is dit belangrijk en morgen iets totaal anders. Als je het belangrijk vindt dat kinderen goed leren lezen, dan moet je daar constant bovenop zitten. Niet steeds nieuwe dingen erbij halen en van mening veranderen. En dat is precies wat de overheid wel doet."

Trefwoorden: 
Henk Wilbers onderwijs Cedin
(Advertentie)
(Advertentie)