Obe Postma als 'rapper avant la lettre'

08 apr 2018 - 10:44

Het Fries Film Archief heeft de Friese dichter Obe Postma (1868-1963) online gezet als 'rapper avant la lettre ', zo schrijven ze zelf. Aanleiding is de verschijning van Postma's gedichten in het Engels. Componist en filmarchiefmedewerker Sjoukje N. Visser heeft speciaal voor de Obe Postmadagen een muzikale beat en ambient muziek gemaakt bij een geluidsopname van Obe's voordracht van het gedicht ' Ein'. De beelden van de dichter komen uit het Fries Film Archief. Ze zijn gemaakt door Klaas Mol, die de gasten bij de uitreiking van de Gysbert Japicxprijs eind jaren '40 in Bolsward gefilmd heeft.

De Obe Postmadagen zijn vrijdag begonnen en ze duren nog tot en met zondag. Vrijdag was er in Tresoar een gedichtenmiddag, gevolgd door de presentatie van het eerste exemplaar van Selected Poems Obe Postma aan de Friese commissaris van de koning Arno Brok. De vertalingen zijn gemaakt door Jabik Veenbaas en Anthony Paul. Zaterdag was er ook nog een Obe Postma-stadswandeling door Leeuwarden. Verder zijn er zaterdag en zondag muzikale uitvoeringen in de Dorpskerk van Huizum. Te horen zijn gedichten van Obe Postma die op muziek zijn gezet. Daarvan is ook een boek uitgekomen met de titel 'Postma op muziek'.

Obe Postma leefde van 1868 tot 1963. Hij is, samen met Tsjêbbe Hettinga, een van de twee Friese dichters die nationale bekendheid heeft verkregen. Met de verschijning van de Selected Poems zijn Postma's gedichten nu ook voor een internationaal publiek toegankelijk gemaakt. Tsjêbbe Hettinga was Postma al voorgegaan door zijn voordrachten in Nederland en in het buitenland.

(advertinsje)