Waddenvereniging haakt in op unieke klimaatzaak tegen Shell

05 apr 2018 - 20:25
Foto: Remco de Vries

De Waddenvereniging wil samen met Milieudefensie, Shell voor de rechter dagen voor de bijdrage van het bedrijf aan klimaatverandering. Deze week maakte Milieudefensie bekend een proces te beginnen, als Shell niet binnen acht weken toezegt om de uitstoot van hun activiteiten in 2050 tot nul te beperken. De Waddenvereniging sluit zich hier nu bij aan. De vereniging wil zich verzetten tegen het feit dat er nog steeds miljarden worden geïnvesteerd in de zoektocht naar olie en gas.

Nieuw energieakkoord

In 2018 wil het kabinet een nieuw energieakkoord afspreken met bedrijven en milieuorganisaties. In dat akkoord staat hoe de uitstoot van broeikasgassen in Nederland kan worden verminderd. Wat de Waddenvereniging betreft, hoort daar ook bij dat er wordt opgehouden met de gaswinning in de Waddenzee.

Unieke zaak

De actie van Milieudefensie en de Waddenvereniging is uniek. Nooit eerder probeerden milieu-organisaties bij de rechter een koerswijziging van een fossiele-energiebedrijf af te dwingen.

(advertinsje)
(advertinsje)