Normen voor kleine basisscholen in Súdwest-Fryslân aangepast

28 mrt 2018 - 15:19
(stockfoto) - Foto: Omrop Fryslân

De basisscholen in de dorpen in het voormalige Littenseradiel komen de komende vijf jaar niet in gevaar. Dat verwacht wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gaat om acht scholen: Boazum, Easterein, Easterwierrum, Itens, Reahûs, Wiuwert en twee in Wommels.

Door de herindeling moesten de normen voor kleine scholen opnieuw worden bekeken. Als er voor de hele gemeente één norm zou zijn, zou die op 49 komen. Een paar scholen kunnen daar niet aan voldoen. Wethouder Van Gent stelt nu een gesplitste norm voor. In de steden moeten scholen minstens 153 leerlingen hebben, in de dorpen moeten er 30 kinderen zijn. Voor een paar scholen is 30 kinderen ook al aan de hoge kant, maar wethouder Van Gent zegt dat zoiets kan worden opgelost. Bijvoorbeeld omdat er andere regels zijn als er binnen een straal van vijf kilometer geen andere school is. Verder kunnen scholen een fusie aangaan, om opheffing te voorkomen.

Momenteel zijn er 60 basisscholen in Súdwest-Fryslân: 14 in Bolsward en Sneek en 46 in de rest van de gemeente Met ingang van het nieuwe schooljaar worden dat er 55, door vier fusies.

(Advertentie)
(Advertentie)